8.7 Un gând de încheiere – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Views


Gabriel Radu 8.7 Un gând de încheiere (st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I))

„Dovezile cumulative, pe baza factorilor comparativi, literari, lingvistici şi de altă natură, sugerează unanim o singură concluzie, şi anume că denumirea yôm, zi, din Geneza 1, face referire la o zi literală de douăzeci şi patru de ore.

Autorul capitolului 1 din Geneza nu ar fi putut prezenta metode mai clare şi mai cuprinzătoare de a exprima ideea de zi literală decât cele alese.” – Gerhard F. Hasel, „The Days of Creation în Genesis 1: Literal Days or Figurative Periods/Epochs of Time?” Origins 21/1 [1994], pp. 30-32

„Minţile cele mai dotate, dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu, se tulbură, încercând să aprofundeze legăturile dintre ştiinţă şi revelaţie. Creatorul şi lucrările Lui sunt mai presus de puterea lor de pricepere şi, fiindcă nu pot fi explicate prin legile naturale, raportul Bibliei este declarat ca nefiind vrednic de încredere.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 8, p. 258

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, cap. 2 „Creaţiunea” şi cap. 9 „Săptămâna creaţiunii, o săptămână literală”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 97-103
1. Ce spune psalmistul că se întâmplă cu cei ce slujesc icoanelor?
2. Ce anume spune psalmistul că au văzut toate marginile pământului?
3. Despre ce anume spune psalmistul că „nu se va lipi” de el?
4. Ce anume schimbă Domnul „ca pe un veşmânt”?

Evanghelizare, Secţiunea 7, subcapitolul „Reţinerea unor învăţături fără a face ca adevărul să fie neclar”
5. Care aspecte ale adevărului trebuie adunate în mintea noastră şi cum pot fi întipărite acolo?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.7 Un gând de încheiere – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Despre autor
-