8.6 Templul – st8 Dumnezeu şi legământul

Views


Adelina Mihăilă & Ionuţ Sanda  8.6 Templul – st8 Dumnezeu şi legământul

Joi, 21 noiembrie – Templul

5. De ce erau atât de importante Templul Domnului şi practicile de acolo pentru israeliţi? Neemia 10:32-39; Evrei 8:1-7

Israeliţii au promis să aibă grijă de templu. Deşi erau un grup mic, asupriţi financiar de împăraţi, ei au hotărât să dea din puţinul pe care îl aveau pentru ca serviciile de la templu să poată fi ţinute după porunca Domnului. Astfel, ei au ales să dăruiască o treime dintr-un siclu pentru slujba Casei Domnului în fiecare an şi nu doar la recensământ, aşa cum poruncea legea. Poporul a văzut nevoia de a da mai mult decât ce se cerea. În plus, au tras la sorţi între anumite familii, pentru responsabilitatea de a aduce lemnele care trebuiau arse pe altar, dându-şi seama că, fără organizare, acea practică urma să dispară.

Primele roade, întâii născuţi şi zecimile şi darurile erau legate de serviciul de la templu şi menite să susţină lucrarea preoţilor şi a leviţilor. A zecea parte din venit mergea către leviţi. De asemenea, întâii născuţi erau răscumpăraţi prin bani, adăugându-se la suma primită de leviţi. Totuşi a zecea parte din această a zecea parte care era a leviţilor mergea către preoţi.

Pentru israeliţi, templul era viaţa lor, avea un loc central în credinţa lor şi, când Nebucadneţar a distrus templul şi a luat toate obiectele sfinte, aceasta a fost cea mai mare nenorocire.

Când templul a fost îngrijit corespunzător, viaţa spirituală a poporului a reînviat, deoarece îi îndrepta pe oameni către soluţia finală la problema păcatului – moartea unui miel. Prin moartea lui Isus pe cruce a fost oferită soluţia (Romani 5:5-10). Mai mult, prin serviciul anual din Ziua Ispăşirii, poporul afla că doar la Dumnezeu se găseşte soluţia pentru a scăpa de rău şi de păcat pentru totdeauna. Cu alte cuvinte, prin slujbele de la templu i se descoperea poporului întregul plan al mântuirii. Lecţiile pe care le putem învăţa din serviciile de la templu sunt importante şi necesare pentru a înţelege mai bine caracterul lui Dumnezeu şi planul de mântuire.

Ce nădăjduia Pavel şi cum putem spera şi noi aceasta? (1 Timotei 1:15)

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeu-si-legamantul/

8.6 Templul – st8 Dumnezeu şi legământul

Despre autor
-