8.6 O chestiune de închinare – st8 Alege viaţa

Views


Gabriel Radu 8.6 O chestiune de închinare (st8 Alege viaţa)

Un aspect esenţial legat de relaţia de legământ dintre Domnul şi Israel a fost închinarea. Faptul că israeliţii erau singura naţiune care se închina la adevăratul Dumnezeu îi făcea diferiţi de restul lumii din jurul lor, în contrast cu zeii şi cu zeiţele false ale lumii păgâne, care, în realitate, nu erau nicidecum dumnezei. „Să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine” (Deuteronomul 32:39).

6. Care este avertizarea comună în aceste versete? De ce era ea esenţială pentru poporul Israel? Deuteronomul 4:19; 8:19; 11:16; 30:17

Cu mii de ani în urmă, la fel ca în zilele noastre, copiii lui Dumnezeu au trăit într-o cultură şi într-un mediu care, în majoritatea cazurilor, aveau standarde, tradiţii şi concepte care erau în conflict cu credinţa lor. Astfel, poporul lui Dumnezeu trebuie să fie mereu în gardă, ca nu cumva căile, idolii şi „dumnezeii” lumii să devină şi obiecte ale închinării lor.

Dumnezeul nostru este un „Dumnezeu gelos” (Deuteronomul 4:24; 5:9; 6:15) şi doar El, în calitate de Creator şi de Răscumpărător, este demn de închinarea noastră. Nici aici nu există cale de mijloc: noi fie ne închinăm Domnului, care aduce viaţă, bine şi binecuvântări, fie ne închinăm oricărui alt dumnezeu, care aduce rău, blesteme şi moarte.

7. Citeşte Apocalipsa 13:1-15 şi concentrează-te asupra modului în care este prezentată închinarea aici. Apoi, pune în contrast aceste versete cu cele din Apocalipsa 14:6-12. Cum reflectă pasajul din Apocalipsa avertizarea dată în Deuteronomul (şi în toată Scriptura, de fapt) cu privire la închinarea falsă?

Oricât de diferit este contextul, problema este aceeaşi: se vor închina oamenii la adevăratul Dumnezeu şi vor avea viaţă, sau vor ceda presiunii (fie aceasta evidentă sau subtilă) de a renunţa la supunerea lor faţă de El şi se vor confrunta cu moartea? În cele din urmă, răspunsul se găseşte în fiecare inimă în parte. Dumnezeu nu i-a forţat pe israeliţii din vechime să-L urmeze şi nu ne va forţa nici pe noi. Aşa cum vedem în Apocalipsa 13, fiara şi icoana ei vor folosi forţa. Dumnezeu, prin contrast, lucrează prin dragoste.

Cum putem fi siguri că, nici măcar într-un mod subtil, nu renunţăm la supunerea noastră faţă de Isus pentru vreun alt dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.6 O chestiune de închinare – st8 Alege viaţa

About The Author
-