8.5 Nu este prea greu pentru tine – st8 Alege viaţa

Views


Gabriel Radu 8.5 Nu este prea greu pentru tine (st8 Alege viaţa)

Deuteronomul 30 începe cu Domnul care spune ce se va întâmpla dacă poporul se va pocăi şi se va întoarce de la căile lui rele. Ce făgăduinţe minunate le sunt prezentate!

4. Care sunt făgăduinţele pe care Dumnezeu li le oferă israeliţilor, în ciuda faptului că versetele de mai jos vorbesc despre ce avea să li se întâmple dacă nu ascultau? Ce ne învaţă acest lucru despre harul lui Dumnezeu? Deuteronomul 30:1-10

Cu siguranţă suna foarte încurajator. Totuşi, ideea nu era că nu conta dacă se abăteau de la ce poruncise Dumnezeu. Domnul nu oferă nimănui har ieftin. Mai curând, făgăduinţele ar fi trebuit să le arate dragostea lui Dumnezeu şi, astfel, ca răspuns, ei să Îl iubească, la rândul lor, arătându-şi dragostea prin ascultarea de ce le spusese să facă.

5. Ce le spune Domnul în versetele următoare? Care este făgăduinţa de bază din aceste versete şi la ce texte din Noul Testament te poţi gândi care reflectă aceeaşi promisiune? Deuteronomul 30:11-14

Cu acest limbaj frumos şi cu această logică solidă, să urmărim apelul care le este adresat. Domnul nu cere din partea lor ceva greu de făcut. Porunca lui Dumnezeu nu este „mai presus de puterile lor” sau „greu” de înţeles pentru ei. Şi nu este nici prea departe de ei ca s-o împlinească. Nu este tocmai sus, în cer, atât de departe încât cineva trebuie să le-o aducă; nici nu este peste mări, într-un loc inaccesibil lor. În schimb, Domnul spune: „Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti” (Deuteronomul 30:14). Cu alte cuvinte, o cunoşti destul de bine ca să o poţi rosti şi este în inima ta, aşa că ştii că trebuie să o împlineşti. Prin urmare, nu există nicio scuză pentru neascultare. „Toate poruncile lui Dumnezeu transmit şi puterea necesară pentru împlinirea lor.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 333

De fapt, apostolul Pavel citează unele dintre aceste versete în contextul mântuirii în Hristos, prin ele făcând referire la neprihănirea prin credinţă (vezi Romani 10:6-10).

Iar apoi, după aceste versete din Deuterenomul, copiilor lui Israel li se spune să aleagă viaţa sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Şi dacă, prin har şi prin credinţă, ei aleg viaţa, o vor avea.

Lucrurile nu stau diferit astăzi, nu-i aşa?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.5 Nu este prea greu pentru tine – st8 Alege viaţa

About The Author
-