8.6 Creaţiunea, căderea în păcat şi jertfa Mântuitorului – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Views


Gabriel Radu 8.6 Creaţiunea, căderea în păcat şi jertfa Mântuitorului (st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I))

Biblia ne oferă o legătură de netăgăduit între creaţia perfectă, cădere, Mesia cel făgăduit şi răscumpărarea finală. Aceste evenimente majore devin baza temei mântuirii pentru rasa umană.

6. Ce s-a întâmplat cu creaţiunea desăvârşită a lui Dumnezeu? Geneza 1:31; 2:15-17; 3:1-7

Dumnezeu a spus că tot ce făcuse, toate „erau foarte bune”. „Creaţiunea era acum completă. … Edenul înflorise pe pământ. Adam şi Eva aveau cale liberă la pomul vieţii. Nicio pată a păcatului şi nicio umbră a morţii nu întina minunata creaţiune.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 47. Dumnezeu îi avertizase pe Adam şi Eva că, dacă mâncau din pomul oprit, cu siguranţă aveau să moară (Geneza 2:15-17). Şarpele şi-a început discursul cu o întrebare şi apoi a contrazis cu totul ceea ce spusese Dumnezeu: „Hotărât că nu veţi muri” (Geneza 3:4). Satana i-a promis Evei mai multă cunoştinţă şi faptul că va fi ca Dumnezeu. Iar ea l-a crezut.

7. Cum confirmă Pavel afirmaţia din Geneza 2:15-17? Ce raport există între aceste învăţături şi evoluţia teistă? Romani 5:12; 6:23

Putem vedea în Scriptură că scriitorii biblici de mai târziu au confirmat afirmaţiile biblice timpurii şi au adus mai multe informaţii. În Romani 5-8, Pavel scrie despre păcat şi despre nevoia de mântuire: „… printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor” (Romani 5:12). Dar perspectiva evoluţionistă, care presupune că moartea ar fi existat cu milioane de ani înainte de apariţia omenirii, are implicaţii serioase pentru învăţătura biblică despre originea păcatului, moartea lui Hristos în locul nostru pe cruce şi planul de mântuire. Dacă moartea nu are legătură cu păcatul, atunci plata pentru păcat nu este moartea (Romani 6:23) şi Hristos nu ar fi avut niciun motiv să moară pentru păcatele noastre. Atunci, între creaţiune, căderea în păcat şi cruce, nu ar exista nicio legătură logică. Primul Adam este legat de al doilea Adam (1 Corinteni 15:45,47). A crede în evoluţionismul darwinist, chiar acceptând şi conceptul despre Dumnezeu pe parcurs, înseamnă distrugerea temeliei creştinismului.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.6 Creaţiunea, căderea în păcat şi jertfa Mântuitorului – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

About The Author
-