8.3 Legămintele în istorie – st8 Dumnezeu şi legământul

Views


Adelina Mihăilă & Ionuţ Sanda 8.3 Legămintele în istorie – st8 Dumnezeu şi legământul

Luni, 18 noiembrie – Legămintele în istorie

După potop, Dumnezeu a dorit să aibă din nou o relaţie cu Noe şi urmaşii săi şi, în centrul acestei relaţii, se afla ideea de legământ. Biblia identifică şapte legăminte majore pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul:

Primul legământ – Adam (Geneza 1-3)
Al doilea legământ – Noe (Geneza 6-9)
Al treilea legământ – Avraam (Geneza 12:1-3)
Al patrulea legământ – Moise şi poporul Israel (cunoscut şi ca Legământul de la Sinai sau Legământul mozaic; Exodul 19-24)
Al cincilea legământ – Fineas (Numeri 25:10-13)
Al şaselea legământ – David (2 Samuel 7:5-16)
Al şaptelea legământ – Noul legământ (Ieremia 31:31-34)

2. Citeşte următoarele versete. La ce se referă „legământul cel veşnic”? Geneza 9:16; 17:7; Isaia 55:3; Evrei 13:20

Expresia „legământul veşnic” apare în Biblie de şaisprezece ori. Dintre aceste menţiuni, treisprezece se aplică specific legămintelor cu Avraam, cu poporul Israel la Sinai şi cu David. Fiecare dintre acestea, deşi unic, se numea „legământul cel veşnic”. După cum Evanghelia veşnică este anunţată pentru prima dată în Geneza 3:15 şi apoi este descoperită progresiv în Biblie, la fel se întâmplă şi cu legământul veşnic. Fiecare legământ consecutiv trebuia să lămurească şi să aprofundeze înţelegerea legământului veşnic de dragoste care este arătat pe deplin în planul mântuirii. Legământul menţionat în Noul Testament şi cel despre care vorbeşte Vechiul Testament conţin aceleaşi componente.

1. Sfinţire: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor” (Ieremia 31:33; compară cu Evrei 8:10).

2. Împăcare: „Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu” (Ieremia 31:33; Evrei 8:10).

3. Misiune: „Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: «Cunoaşte pe Domnul!», ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare” (Ieremia 31:34; Evrei 8:11).

4. Îndreptăţire: „Le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor” (Ieremia 31:34; Evrei 8:12).

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeu-si-legamantul/

8.3 Legămintele în istorie – st8 Dumnezeu şi legământul

Despre autor
-