8.2 Universalitatea Evangheliei (st8 Închinaţi-vă Creatorului!)

Views

Claudia Mihăilă & Raul Niţu 8.2 Universalitatea Evangheliei (st8 Închinaţi-vă Creatorului!)

Duminică, 20 mai – Universalitatea Evangheliei

1. Cum ne ajută următoarele pasaje să înţelegem cât de importantă este misiunea pentru existenţa bisericii noastre? Apocalipsa 14:6; Matei 24:14; 28:19

Într-un sens, prima solie îngerească echivalează cu Marea Trimitere (Matei 28:19) în contextul sfârşitului. Este „adevărul prezent”. De fapt, toate cele trei texte pun accent pe vestirea Evangheliei în toată lumea, tuturor „locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. Ea este universală. Toţi trebuie să o audă.

2. Ce afirmaţie din Galateni 3:22 ne ajută să înţelegem de ce are nevoie întreaga lume să audă Evanghelia?

În NTLR, acest verset este tradus astfel: „însă Scriptura spune că întreaga lume este sub păcat…” Universalitatea păcatului explică universalitatea misiunii şi chemării noastre. Oamenii din întreaga lume, din orice neam, seminţie, limbă şi norod au făcut păcate, au călcat Legea lui Dumnezeu şi au fost „închişi” toţi sub păcat. Căderea lui Adam a afectat fiecare fiinţă umană – niciun popor şi niciun grup de oameni nu au fost imune. Toţi suferim consecinţele păcatului. Şi, dacă nu ar fi fost oferit un remediu, am suferi consecinţa lui finală: moartea veşnică.

Dar remediul a fost oferit: viaţa, moartea, învierea şi slujirea lui Isus din sanctuarul ceresc. El este unica soluţie la problema păcatului. Toţi trebuie să afle această veste îmbucurătoare despre ce ne-a oferit Dumnezeu prin Isus Hristos. Ea îi motivează pe adventiştii de ziua a şaptea să meargă în toată lumea şi să o aducă la cunoştinţă tuturor celor care nu au aflat-o încă.

De ce este răspândirea Evangheliei benefică spiritual pentru cei care se implică în această lucrare? De ce este misiunea cea mai bună cale de a ne pregăti pentru venirea lui Isus?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/inchinati-va-creatorului/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

8.2 Universalitatea Evangheliei (st8 Închinaţi-vă Creatorului!)

About The Author
-