Views

Florina & Ionuţ Sanda „8.2 Mântuirea prin Isus (st8 Unitatea în credinţă)”

Duminică, 18 noiembrie – Mântuirea prin Isus

Adventiştii de ziua a şaptea au multe lucruri în comun cu alte confesiuni creştine, însă convingerile noastre compun un sistem unic al adevărului biblic, pe care nicio altă confesiune creştină nu îl propovăduieşte. Aceste convingeri fundamentate biblic ne definesc ca rămăşiţă a lui Dumnezeu din timpul sfârşitului.

1. Ce loc declară Petru că ocupă Isus Hristos în planul de mântuire? Faptele 4:8-12; Faptele 10:43

2. Ce spune apostolul Pavel despre acest subiect? 2 Corinteni 5:19

Moartea lui Hristos înseamnă împăcarea noastră cu Tatăl şi desfiinţarea prăpastiei apărute între noi şi El prin păcat. Procesul acesta de împăcare are ca scop refacerea relaţiei noastre cu Dumnezeu.

3. Ce însemnătate au moartea şi învierea Domnului Isus, potrivit pasajelor următoare? Romani 3:24,25; 1 Ioan 2:2; 1 Ioan 4:9,10; Petru 2:21-24

Noi credem, la fel ca alte confesiuni creştine, în moartea şi în învierea lui Hristos, dar, spre deosebire de ele, le vestim în cadrul „Evangheliei veşnice” (Apocalipsa 14:6), în cadrul celor trei solii îngereşti din Apocalipsa 14:6-12.

Cât de des îţi aminteşti de moartea si învierea lui Hristos?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/unitatea-in-credinta/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

8.2 Mântuirea prin Isus (st8 Unitatea în credinţă)

About The Author
-