8.2 Ideea de legământ – st8 Dumnezeu şi legământul

Views


Adelina Mihăilă & Ionuţ Sanda 8.2 Ideea de legământ – st8 Dumnezeu şi legământul

Duminică, 17 noiembrie – Ideea de legământ

1. Cine şi de ce au făcut legământul menţionat în pasajul următor? Neemia 10:1-29

Reciteşte şi Neemia 9:36-38.

Deşi doar conducătorii au semnat documentul, textul spunea clar că şi „cealaltă parte a poporului”, toţi iudeii, au „făgăduit cu jurământ şi au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu” (Neemia 10:28,29). Ce era atât de important, încât toţi au dorit să facă o înţelegere cu Dumnezeu? Pentru a răspunde, să ne întoarcem la începuturi ca să înţelegem ideea biblică de legământ.

Legământul era important deoarece făcea parte din modul în care Dumnezeu a relaţionat cu omenirea păcătoasă şi arăta dorinţa Sa de a avea o relaţie cu poporul. De asemenea, legământul arăta dorinţa oamenilor de a-I fi consacraţi lui Dumnezeu.

Relatarea biblică din Geneza 1 şi 2 vorbeşte nu doar despre crearea primilor oameni, ci şi despre relaţia dintre ei şi Dumnezeu şi relaţia lor unul cu altul. Dar, când păcatul a intrat în lume, toate aceste relaţii au fost distruse. Păcatul este antiteza creaţiei, el distruge viaţa, aduce moartea.

La un moment dat, genealogia lui Adam se desparte în două: Cain alege răul (Geneza 4:8-19) şi Set Îl alege pe Dumnezeu (vers. 17-19). Genealogia lui Cain culminează cu Lameh, al şaptelea de la Adam; el este cel care a introdus poligamia. Violenţa şi răzbunarea vin pe linia descendenţilor lui Cain care stau în contrast cu descendenţii credincioşi ai lui Set. Este prezentată şi genealogia lui Set, iar al şaptelea pe această linie a fost Enoh, care „a umblat cu Dumnezeu” (Geneza 5:24) şi a fost luat la cer.

Din nefericire, lumea s-a alipit mai degrabă de rău decât de Dumnezeu, iar urmaşi ai celor credincioşi mai erau foarte puţini. Curând avea să nu mai fie nicio familie prin care Dumnezeu să Îşi poată împlini făgăduinţa de a trimite „Sămânţa” promisă în Eden care să salveze omenirea. Atunci, Dumnezeu a intervenit prin potop. Potopul a fost un act opus creării lumii, o reversare şi distrugere a ceea ce oamenii stricaseră deja (Geneza 6:11-13).

Cum ai experimentat personal realitatea forţei distrugătoare a păcatului? Care este singura putere împotriva păcatului şi cum o putem obţine?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link: http://www.7adventist.com/studiu/dumnezeu-si-legamantul/

8.2 Ideea de legământ – st8 Dumnezeu şi legământul

Despre autor
-