Views

Gertrude & Gabriel Radu „7.7 Un gând de încheiere (st7 Onestitatea faţă de Dumnezeu)”

Vineri, 16 februarie – Un gând de încheiere

Legământul cu Dumnezeu are mai multe elemente: Dumnezeu, beneficiarul, condiţiile, angajamentul ambelor părţi de a respecta condiţiile, sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea condiţiilor şi rezultatele scontate. Vedem toate acestea în Maleahi 3:9,10. Pasajul acesta reiterează legământul special dintre Dumnezeu şi administratorii Săi cu privire la zecime. Când intrăm în acest legământ, arătăm că ne opunem principiilor materialiste ale consumismului (dorinţei de a cumpăra mai mult decât e necesar) şi dovedim că poate ieşi ceva bun dintr-o inimă păcătoasă, dar convertită.

„S-ar părea că spiritul zgârcit şi egoist este cel care îi împiedică pe oameni să îi dea lui Dumnezeu ceea ce îi aparţine. Domnul a încheiat cu oamenii un legământ special, care prevedea că ei vor pune deoparte cu regularitate o sumă destinată înaintării împărăţiei lui Hristos, iar El urma să-i binecuvânteze din belşug, până acolo încât să nu mai rămână loc pentru alte daruri. Dar, dacă omul păstrează pentru el ceea ce îi aparţine lui Dumnezeu, Domnul declară limpede: «Sunteţi blestemaţi.»” – Ellen G. White, Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii, ed. 2007, p. 60

Legământul cu Dumnezeu prevede anumite îndatoriri. Noi ne bucurăm de făgăduinţe, dar adesea ne displac poruncile şi responsabilităţile. Totuşi legământul este o înţelegere între două părţi, iar înapoierea zecimii este una dintre îndatoririle pe care ni le asumăm în cadrul lui.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/onestitatea-fata-de-dumnezeu/

7.7 Un gând de încheiere (st7 Onestitatea faţă de Dumnezeu)

Despre autor
-