7.7 Un gând de încheiere – st7 Odihnă, relaţii şi vindecare

Views


Gabriel Radu 7.7 Un gând de încheiere (st7 Odihnă, relaţii şi vindecare)

„După cum Iosif a fost vândut păgânilor de către propriii fraţi, la fel şi Hristos a fot vândut în mâinile celor mai înverşunaţi vrăjmaşi ai Săi de către unul dintre ucenicii Săi. Lui Iosif i-au fost aduse acuzaţii neadevărate şi a fost aruncat în temniţă datorită virtuţii sale; tot aşa şi Hristos a fost dispreţuit şi respins pentru că viaţa Lui neprihănită şi plină de lepădare de sine a fost o mustrare pentru păcat. Cu toate că nu se făcea vinovat de niciun rău, el a fost condamnat pe temeiul unor mărturii mincinoase. Iar răbdarea şi blândeţea lui Iosif, date pe faţă în timp de nedreptate şi de opresiune, bucuria lui de a ierta şi nobila bunăvoinţă faţă de comportarea nenaturală a fraţilor săi reprezintă răbdarea Mântuitorului, care nu S-a plâns în faţa răutăţii şi a necuviinţei oamenilor răi, şi iertarea Sa, acordată nu numai ucigaşilor Săi, ci tuturor acelora care vin la El, mărturisindu-şi păcatele şi căutând iertare.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, pp. 239-240

„Nimic nu poate îndreptăţi un spirit neiertător. Cel care este lipsit de milă faţă de alţii dovedeşte că nu este părtaş al harului iertător al lui Dumnezeu. Prin iertarea lui Dumnezeu, inima celui greşit este adusă mai aproape de marea inimă a Iubirii Infinite.” – Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 251

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Faptele 5-11
1. Pe vremea cărui eveniment important s-a ivit Iuda Galileeanul?
2. Ce dorinţă i-a venit în inimă lui Moise?
3. Ce a înţeles Petru că i-a arătat Domnul prin viziunea cu animalele?
4. Ce fenomen a fost în toată lumea, în zilele împăratului Claudiu?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Salariile corespunzătoare pentru femeile care sunt lucrători biblici”
5. Ce metodă nu este în conformitate cu planul lui Dumnezeu?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.7 Un gând de încheiere – st7 Odihnă, relaţii şi vindecare

Despre autor
-