7.7 Un gând de încheiere – st7 Limbaj, text şi context

Views


Gabriel Radu 7.7 Un gând de încheiere (st7 Limbaj, text şi context)

„În Cuvântul Său, Dumnezeu le-a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire cu autoritate şi infailibilă a voinţei Sale. Ele sunt măsura caracterului, descoperitorul doctrinelor şi testul experienţei. … Cu toate acestea, faptul că Dumnezeu le-a descoperit oamenilor voia Sa prin Cuvântul Său n-a făcut inutilă prezenţa şi călăuzirea continuă a Duhului Sfânt. Din contră, Duhul a fost făgăduit de Mântuitorul nostru ca să le descopere slujitorilor Săi Cuvântul, ca să lumineze şi să aplice învăţăturile Lui. Şi, pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost Acela care a inspirat Biblia, este cu neputinţă ca învăţătura Duhului să fie vreodată contrară aceleia a Cuvântului.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 7

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Tragedia veacurilor, Capitolul 5 „John Wycliffe” şi Capitolul 8 „Luther înaintea Dietei”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 90-96
1. Cum constata psalmistul că se duc anii?
2. Pe cine compară psalmistul cu iarba şi pe cine compară cu finicul şi cu cedrul?
3. Ce anume înviora sufletul psalmistului când era frământat de „gânduri negre”?
4. Ce îndemn le adresează psalmistul cerurilor, pământului, mării, câmpiei, copacilor?

Evanghelizare, Secţiunea 7, subcapitolul „Predicarea profeţiilor captivează atenţia”
5. Despre care profeţii spune Ellen White că ar trebui studiate cu atenţie?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.7 Un gând de încheiere – st7 Limbaj, text şi context

Despre autor
-