7.6 Cărţile şi mesajul lor – st7 Limbaj, text şi context

Views


Gabriel Radu 7.6 Cărţile şi mesajul lor (st7 Limbaj, text şi context)

În Scriptură, unităţile mari se numesc cărţile Bibliei. Cărţile biblice au fost scrise în medii diferite şi cu scopuri diferite. Unele au fost solii profetice, altele, compilaţii, precum Psalmii. Există cărţi istorice, precum 1 şi 2 Împăraţi, şi scrisori către diferite biserici, precum cele scrise de Pavel şi alţii.

Când dorim să înţelegem semnificaţia şi mesajul unei cărţi este important să începem cu scriitorul şi mediul. Multe cărţi ale Bibliei au autori cunoscuţi. Primele cinci cărţi ale Vechiului Testament îi sunt atribuite lui Moise (losua 8:31,32; 1 Împăraţi 2:3; 2 Împăraţi 14:6; 21:8; Ezra 6:18; Neemia 13:1; Daniel 9:11-13; Maleahi 4:4). Acest lucru a fost confirmat de Isus (Faptele 3:22; Romani 10:5). În alte cazuri, unii autori biblici nu au fost identificaţi. (De exemplu, autorii cărţilor Estera şi Rut şi cei ai unor cărţi istorice precum Samuel şi Cronici.)

7. Ce importanţă are pentru noi faptul că Moise a scris cartea Geneza? Geneza 15:1-5; 22:17,18

Cărţile de la Exodul până la Deuteronomul au fost scrise de Moise după ieşirea din Egipt, desigur. Dar pentru că Geneza este fundamentală, ea prezentând istoria intervenţiilor lui Dumnezeu de la facerea lumii până în vremea patriarhilor, este logic să afirmăm că această carte a fost scrisă înainte de Exodul.

„În timp ce anii, în trecerea vremii, se derulau în veşnicie, iar el umbla din loc în loc cu turmele prin locuri singuratice, meditând la starea de oprimare a poporului său, [Moise] şi-a reamintit de felul în care Se purtase Dumnezeu cu părinţii săi şi de făgăduinţele care erau moştenirea poporului ales, iar rugăciunile sale pentru Israel se înălţau zi şi noapte. Îngeri din cer revărsau lumina lor în jurul lui. Aici, sub inspiraţia Duhului Sfânt, el a scris cartea Geneza.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 251

Din Geneza aflăm nu doar despre originea noastră, ci şi despre planul de mântuire sau mijlocul prin care Dumnezeu va răscumpăra omenirea căzută. Acest plan devine chiar mai evident în legământul pe care Dumnezeu îl face cu Avraam, legământ în care Dumnezeu făgăduieşte să facă din el un neam mare, cu urmaşi „ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării” (Geneza 22:17).

Ce alte adevăruri ne sunt descoperite prin cartea Geneza, despre care, poate, altfel nu am fi ştiut?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.6 Cărţile şi mesajul lor – st7 Limbaj, text şi context

About The Author
-