7.7 Un gând de încheiere (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Views

Claudia & Mihail Butoiu 7.7 Un gând de încheiere (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Vineri, 16 august – Un gând de încheiere

„Dumnezeu a dat o dovadă categorică în Cuvântul Său că El îi va pedepsi pe călcătorii Legii Sale. Aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-Si aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului, să privească la crucea de pe Calvar. … Această jertfă întreagă a fost adusă pentru ca păcătoşii să poată fi mântuiţi. Omul nu poate fi eliberat de pedeapsa păcatului pe nicio altă cale. Si orice suflet care refuză să se împărtăşească de ispăşirea asigurată cu un preţ atât de mare trebuie să-şi poarte el însuşi vinovăţia şi pedeapsa pentru călcarea Legii.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 539

Rezumat: în evanghelii, lucrarea lui Isus este prezentată şi explicată făcându-se referire la profeţi. Vesti bune pentru săraci, eliberare pentru cei asupriţi şi vindecare pentru cei bolnavi erau anunţate ca fiind misiunea lui Mesia şi aceasta a fost lucrarea lui Isus. Mai mult, El a suferit cruda nedreptate şi a biruit tot ce putea fi mai rău în oamenii decăzuţi, dezumanizaţi. Prin moartea Lui în locul nostru, păcatele noastre pot fi iertate şi noi avem făgăduinţa vieţii veşnice.

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Lucrarea de binefacere, capitolul „Pe urmele Maestrului”; Divina vindecare, capitolul „Zile de slujire”; Hristos, Lumina lumii, capitolele „Templul curăţit din nou” şi „În sala de judecată a lui Pilat”.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

7.7 Un gând de încheiere (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

About The Author
-