7.6 Crucea lui Hristos (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Views

Claudia & Mihail Butoiu 7.6 Crucea lui Hristos (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

Joi, 15 august – Crucea lui Hristos

Cât de încurajator este faptul că Domnul nostru este un Dumnezeu care vede şi aude strigătele celor săraci şi asupriţi! Că, prin Domnul Isus, El a trecut prin suferinţă şi a îndurat cele mai dure dovezi de cruzime, asuprire şi nedreptate în lumea noastră. în ciuda compasiunii şi bunătăţii pe care le-a demonstrat Domnul Isus în viaţa şi în lucrarea Sa, moartea Sa a venit din ura, gelozia şi nedreptatea oamenilor.

De la rugăciunile agonizante din Ghetsimani şi până la arestarea, „judecata”, tortura, bătaia de joc, răstignirea şi moartea Sa, Isus a îndurat multă durere, cruzime, răutate şi asuprire. Toate acestea au fost accentuate de nevinovăţia, puritatea şi bunătatea Celui care a suferit totul: „S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2:7,8). Dacă privim din perspectiva istoriei mântuirii, putem vedea frumuseţea jertfei lui Isus pentru noi, dar nu ar trebui să uităm de crudele suferinţe şi de nedreptăţile pe care le-a îndurat.

5. Ce spunea profeţia despre ce avea să sufere Isus, cel nevinovat, pentru cel vinovat? Cum ne ajută să înţelegem prin ce a trecut El în locul nostru? Isaia 53:3-6

Prin Isus, Dumnezeu ştie cum este să fii victima răutăţii şi a nedreptăţii. Execuţia unui om nevinovat este o crimă odioasă, cu atât mai mult uciderea Fiului lui Dumnezeu. El S-a identificat cu noi atât de mult în starea noastră stricată şi decăzută, încât nu ne putem îndoi de înţelegerea, mila şi credincioşia Sa: „Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 4:15). Ce descoperire a caracterului lui Dumnezeu! Cum am putea începe să înţelegem vestea bună despre Dumnezeu, arătată la cruce?

În tot ceea ce facem pentru Domnul, în special când mergem la cei în nevoie, ar trebui ca moartea lui Isus, ca Înlocuitor al nostru -, dar şi al celor pe care dorim sa îi ajutam – sa fie în centrul misiunii noastre?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
scoala de sabat audio

7.6 Crucea lui Hristos (st7 Isus şi cei nevoiaşi)

About The Author
-