7.5 Pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu – st7 Răspândirea Cuvântului

Views


Gabriel Radu 7.5 Pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu (st7 Răspândirea Cuvântului)

Cineva a numărat peste trei mii de făgăduinţe în Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre ele vine din inima unui Dumnezeu iubitor care „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt angajamente pe care El Şi le ia faţă de fiecare dintre noi. Când revendicăm aceste făgăduinţe prin credinţă şi îi învăţăm şi pe alţii să facă la fel, binecuvântările Cerului se revarsă în viaţa noastră. Apostolul Pavel subliniază această realitate divină în Romani 8:32 – „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”. Iar Petru lămureşte această făgăduinţă, declarând că „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia” (2 Petru 1:3). Prin moartea Sa pe cruce, prin biruinţa asupra lui Satana şi asupra stăpânirilor şi puterii răului, Hristos ne-a pus la dispoziţie tot ce este necesar ca noi să trăim o viaţă spirituală şi evlavioasă. De asemenea, El ne-a promis că va avea grijă şi de nevoile noastre fizice de bază.

4. Deşi următoarele făgăduinţe sunt diferite, ce ne învaţă despre caracterul lui Dumnezeu? Ce impact au avut asupra vieţii tale? 1 Ioan 1:7-9; Filipeni 4:13,19

Fiecare făgăduinţă din pasajele de mai sus vorbeşte despre altceva, însă imaginea despre Dumnezeu este foarte asemănătoare. Ele ne descoperă un Dumnezeu al iertării pline de iubire, al puterii infinite şi al grijii faţă de toate nevoile noastre. Ne dau asigurarea că Dumnezeu Se îngrijeşte de noi.

5. Ce ne spun versetele următoare despre nevoia de a avea credinţă? Matei 13:58; Evrei 3:19; 4:1-3

Există atât de multe făgăduinţe minunate în Biblie! Când, prin credinţă, le cerem şi le credem, întrucât Hristos le-a făcut, binecuvântările cuprinse în ele devin ale noastre. Ceea ce limitează împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu în viaţa noastră este lipsa noastră de credinţă în capacitatea Sa de a face ce a promis în Cuvântul Său. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi îndrepte paşii în această săptămână spre cineva care are nevoie de făgăduinţele pline de speranţă din Cuvântul Său!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.5 Pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu – st7 Răspândirea Cuvântului

Despre autor
-