7.4 Avantajele studierii Cuvântului lui Dumnezeu – st7 Răspândirea Cuvântului

Views


Gabriel Radu 7.4 Avantajele studierii Cuvântului lui Dumnezeu (st7 Răspândirea Cuvântului)

Există numeroase beneficii pentru cel ce studiază Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune că, prin făgăduinţele lui Dumnezeu din Scriptură, noi devenim „părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4). Iacov vorbeşte despre „Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele” (Iacov 1:21), iar Pavel adaugă: „Cuvântul harului Său care vă poate zidi sufleteşte… vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi” (Faptele 20:32). Mesajul Bibliei este despre răscumpărarea noastră. Văzându-L pe Isus în toată Scriptura, noi suntem schimbaţi. Privind la El în Cuvântul Său, devenim asemenea Lui (2 Corinteni 3:18). „Este o lege a naturii intelectuale şi spirituale aceea că, prin privire, suntem schimbaţi. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se îngăduie să zăbovească.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 555

3. Ce alte beneficii derivă din studierea Cuvântului lui Dumnezeu? 2 Timotei 3:14-17; Ioan 17:14-17

Scriindu-i tânărului său colaborator, Timotei, apostolul Pavel îl îndeamnă să fie credincios Scripturilor şi îi împărtăşeşte avantajele studierii Cuvântului inspirat. Potrivit lui Pavel, Biblia este „de folos ca să înveţe”. Ea descoperă adevărul şi demască rătăcirea. Prezintă planul lui Dumnezeu pentru rasa umană. Ne mustră păcatele, ne îndreaptă gândirea greşită şi ne dă înţelepciune în ce priveşte neprihănirea. Scripturile descoperă neprihănirea lui Hristos. Ele ne conduc de la nebunia păcătoşeniei noastre la frumuseţea neprihănirii Sale. Când vedem altruismul lui Isus în contrast cu egocentrismul nostru, rămânem uimiţi. Când privim în Scriptură la adâncimea milei şi a grijii Sale, viaţa noastră este schimbată. Iar când le spunem şi altora din Cuvântul Său, şi ei sunt transformaţi în mod radical. Când privim la Isus în Cuvântul Său, devenim mai mult ca El. A da mărturie nu înseamnă să împărtăşim ce gândim sau ce credem noi. Înseamnă să prezentăm adevărurile veşnice din Cuvântul lui Dumnezeu. Când el ne-a binecuvântat viaţa atât de mult, avem credibilitate să le spunem şi altora cum poate aduce binecuvântare şi în viaţa lor.

Gândeşte-te la o perioadă grea prin care ai trecut, în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost o sursă de putere pentru tine. Ce ai învăţat?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.4 Avantajele studierii Cuvântului lui Dumnezeu – st7 Răspândirea Cuvântului

Despre autor
-