Views

Nina & Raul Niţu „7.5 Adunarea bisericii din Ierusalim (st7 Când apar conflicte)”

Miercuri, 14 noiembrie – Adunarea bisericii din Ierusalim

7. Care sunt cele două chestiuni care au stârnit neînţelegeri serioase în biserica primară? 1 Faptele 15:1,2; Galateni 2:11-14

Biserica de la început s-a confruntat cu o grea ameninţare pentru unitatea ei. Unii creştini evrei considerau că mântuirea era posibilă doar pentru cei care făceau parte din poporul legământului, deci circumcizia era obligatorie. În acelaşi timp, ei credeau că, pentru a fi credincioşi şi pentru a-şi păstra mântuirea, trebuiau să evite orice legătură cu cei din alte popoare.

Evreii aveau tradiţii foarte stricte în ce priveşte relaţiile cu străinii. Însă, când apostolii au început să lucreze cu străinii dornici să devină urmaşi ai lui Isus, tradiţiile acestea au fost o piatră de poticnire pentru noua comunitate creştină. Ei considerau că, întrucât Mesia era Mântuitorul poporului legământului lui Dumnezeu, aşa cum vestea Vechiul Testament, pentru a fi mântuiţi, străinii trebuiau să devină mai întâi evrei şi să respecte cerinţele legământului.

8. Ce probleme au fost prezentate în cadrul Adunării de la Ierusalim? Faptele 15:3-22

Problema abordată aici izvora din interpretările tradiţionale ale unor porunci din Vechiul Testament referitoare la circumcizie şi la relaţiile cu străinii. Apostolii, prezbiterii şi delegaţii bisericii din Antiohia se pare că au dezbătut chestiunea mult timp, fără să găsească vreo soluţie.

Apoi au luat cuvântul Petru, Barnaba şi Pavel care şi-au povestit experienţele din lucrarea cu neamurile. Urmarea: mulţi dintre cei prezenţi au reuşit să înţeleagă. Norii tradiţiilor înrădăcinate de secole se destrămau în lumina Evangheliei.

Ţi s-a întâmplat vreodată să-ţi schimbi o convingere la care ţineai mult? Ce lecţie învăţată atunci te-ar putea ajuta într-o ocazie viitoare similară?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cand-apar-conflicte/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

7.5 Adunarea bisericii din Ierusalim (st7 Când apar conflicte)

About The Author
-