7.3 Cuvintele şi semnificaţia lor – st7 Limbaj, text şi context

Views


Gabriel Radu 7.3 Cuvintele şi semnificaţia lor (st7 Limbaj, text şi context)

În fiecare limbă există cuvinte cu sensuri bogate şi profunde, foarte dificil de tradus printr-un singur cuvânt în altă limbă. Astfel de cuvinte necesită un studiu aprofundat al modului în care sunt folosite în Biblie pentru a le înţelege semnificaţia.

3. Cum sunt arătate în Scriptură bunăvoinţa şi bunătatea lui Dumnezeu faţă de fiinţele pe care le-a creat? 1 Împăraţi 3:6; Psalmii 57:3; 66:20; 143:8; Mica 7:20

Termenul ebraic chesed (bunăvoinţă) este unul dintre cele mai bogate şi mai profunde cuvinte din Vechiul Testament. El descrie iubirea, bunătatea, bunăvoinţa, îndurarea şi legământul lui Dumnezeu faţă de poporul Său. În aceste câteva pasaje am văzut că El Îşi arată „o mare bunăvoinţă faţă de … David”, că „i-a păstrat această mare bunăvoinţă” El „Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia…” El va „da cu credincioşie lui Iacov, şi vei ţine cu îndurare faţă de Avraam…”.

4. Ce se spune despre „pace” în următoarele pasaje? Numeri 6:24-26; Iov 3:26; Psalmii 29:11; Isaia 9:6; 32:17

Termenul ebraic shalom este adesea tradus prin „pace”. Dar semnificaţia acestui cuvânt este mult mai profundă şi mai cuprinzătoare. Shalom poate fi tradus prin „plenitudine, desăvârşire şi bunăstare”. Binecuvântarea şi îndurarea lui Dumnezeu ne ţin în această stare, care este un dar de la Dumnezeu. Prin comparaţie, în necazul său, Iov nu găsea „nici linişte… nici odihnă”, căci îi lipsea pacea (shalom). În această lume haotică simţim o binecuvântare imensă când întâmpinăm ziua Sabatului prin cuvintele „Sabat fericit”, expresia uzuală în română pentru Shabbat shalom, căci legătura noastră cu Dumnezeu ne oferă cea mai mare pace şi plenitudinea de care avem nevoie în viaţa noastră.

Chiar fără a cunoaşte sensul original al acestor cuvinte, cum putem experimenta realitatea lor, aşa cum le înţelegem noi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.3 Cuvintele şi semnificaţia lor – st7 Limbaj, text şi context

Despre autor
-