150
Views

Elena Monica Cîrtog & Emanuel Grecu „7.2 Rugăciunile sfinţilor (st7 Cele şapte trâmbiţe)”

Duminică, 10 februarie – Rugăciunile sfinţilor

Apocalipsa 8 se deschide cu o imagine în care şapte îngeri stau înaintea lui Dumnezeu pregătiţi să sune din trâmbiţe. Însă, înainte ca îngerii să sune din trâmbiţe, ne este explicată semnificaţia teologică prin intermediul altei scene.

lată o descriere a serviciilor zilnice din Templul de la Ierusalim, dintr-un comentariu biblic evreiesc. La jertfa de seară, mielul era pus pe altarul arderilor-de-tot şi sângele era vărsat la picioarele altarului. Preotul rânduit lua cădelniţa de aur în templu şi aducea tămâie pe altarul de aur din Locul Sfânt. Apoi ieşea din templu şi arunca jos cădelniţa, cu un zgomot puternic. Atunci, şapte preoţi sunau din trâmbiţe, marcând finalul serviciilor zilei.

Observăm că în Apocalipsa 8:3-5 sunt folosiţi termeni legaţi de jertfa de seară. Este semnificativ faptul că îngerul primeşte tămâie ca s-o aducă pe „altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie” (Apocalipsa 8:3). Tămâia reprezintă rugăciunile poporului lui Dumnezeu (Apocalipsa 5:8).

Apocalipsa 8:3-5 ne dă informaţii importante despre trâmbiţe: Cele şapte trâmbiţe sunt judecăţile lui Dumnezeu asupra oamenilor răzvrătiţi, ca răspuns la rugăciunile poporului Său asuprit.

Trâmbiţele încep să sune după moartea lui Isus ca Miel şi se succedă de-a lungul istoriei până la revenirea Sa (vezi Apocalipsa 11:15-18).

1. Ce semnificaţie are focul aruncat pe pământ? Apocalipsa 8:5

Îngerul umple cădelniţa din focul de pe altar şi îl aruncă pe pământ. Fapt semnificativ, focul provine de pe altarul pe care au fost aduse rugăciunile sfinţilor. Aceasta ne arată că judecăţile celor şapte trâmbiţe se abat asupra locuitorilor pământului în replică la rugăciunile poporului lui Dumnezeu. Acesta nu este uitat, ci Dumnezeu va interveni în favoarea lui când va considera El că a venit timpul.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cele-sapte-trambite/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

7.2 Rugăciunile sfinţilor (st7 Cele şapte trâmbiţe)

About The Author
-