6
Views

Monica Cîrtog & Marius Stancu 7.2 Hristos a făcut pace (st7 Unitatea în familie)

Duminică, 12 mai – Hristos a făcut pace

1. Cum descrie Pavel unitatea dintre credincioşi? Cum a făcut Hristos din „doi” „unul”? Efeseni 2:11-22; Galateni 3:28

Crucea lui Hristos îndepărtează barierele care îi despart pe oameni unii de alţii. Zidurile îi separau pe închinători la templul iudaic, unde existau „curţi” sau zone bine delimitate pentru iudei, neamuri, bărbaţi, femei. Descriind unitatea dintre iudei şi neamuri în Hristos, Pavel foloseşte un limbaj care li se aplică deopotrivă şi altor categorii divizate: naţiuni, grupuri de oameni, straturi sociale şi sexe. „Ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace” (Efeseni 2:15) este vestea bună care poate ajuta orice cuplu căsătorit să cunoască într-adevăr unitatea descrisă prin expresia „un singur trup”. De asemenea, prin credinţa în Hristos, familii de multă vreme divizate pot găsi reconcilierea.

2. Una este să cităm texte biblice despre unitatea în Hristos şi cu totul alta, să trăim această unitate. Ce schimbări practice face Hristos în viaţa noastră ca să ne facă să ajungem la unitatea promisă? Romani 6:4-7; 2 Corinteni 5:17; Efeseni 4:24-32

„Imaginaţi-vă un cerc mare, cu multe linii de la margini spre centru. Cu cât sunt mai aproape aceste linii de centru, cu atât sunt mai aproape unele de altele. … Cu cât suntem mai aproape de Hristos, cu atât vom fi mai aproape unul de altul.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 179

„între tată şi fiu, între soţ şi soţie … stă Hristos Mijlocitorul, indiferent că ei sunt sau nu capabili să îl recunoască. Noi nu putem stabili contacte în afara noastră direct, ci doar prin El, prin Cuvântul Său şi urmându-L pe El.” – Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship(Preţul uceniciei), p. 108

Cât de aproape este familia ta sau familia bisericii tale de acest „centru”, adică de Hristos?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/unitatea-in-familie/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

7.2 Hristos a făcut pace (st7 Unitatea în familie)

Despre autor
-