Views


Cristina Voicu & Lucian Chiță; ”7.2 Conducătorii din biserica primară (st7 Conducători care slujesc)”

Duminică, 7 mai – Conducătorii din biserica primară

1. Ce ne descoperă următoarele versete despre problemele bisericii primare şi despre rolul îndeplinit de conducătorii ei? Faptele 6:1-6; 14:23; 15:6; 1 Timotei 5:17; 1 Petru 5:2.

Convertirea unui mare număr de oameni şi intrarea lor în biserică sunt mari binecuvântări de la Dumnezeu. Dar, cum ne dovedeşte experienţa primilor creştini, creşterea rapidă poate crea probleme.

Primele cinci capitole din cartea Faptele apostolilor ne relatează că Duhul Sfânt a călăuzit biserica şi că mulţi oameni s-au convertit la creştinism. Faptele 6:1-6 ne prezintă efectul: colectivul a devenit numeros şi, ca atare, dificil de condus. Pentru a gestiona activitatea zilnică a bisericii, era necesară punerea în funcţiune a unui sistem de organizare.

Problema care a scos la iveală această lipsă de organizare a fost legată de un act de discriminare. Cei din grupul vorbitorilor de limba greacă s-au plâns că văduvele lor erau „trecute cu vederea” la distribuirea zilnică a alimentelor. Decizia a fost desemnarea unui grup de oameni, diaconii, care să-i ajute pe cei doisprezece apostoli la administrarea resurselor bisericii.

Biserica primară, este adevărat, era condusă de Duhul Sfânt într-un mod deosebit. Observăm totuşi că, şi în acele condiţii, a fost nevoie de stabilirea unui sistem de organizare. Un grup esenţial de conducători ai bisericii, necesar încă de la început, a fost cel al prezbiterilor, care erau desemnaţi pentru fiecare biserică locală. Pavel şi Barnaba au rânduit astfel de prezbiteri la conducerea grupelor noi de creştini în misiunea lor de răspândire a Evangheliei (Faptele 14:23).

În biserica creştină primară, prezbiterii, în calitate de conducători ai unei biserici locale, îndeplineau rolul de instructori pentru noii convertiţi. De asemenea, predicau şi aveau grijă să fie luate măsurile necesare pentru bunăstarea bisericii (Faptele 15:6; 1 Timotei 5:17; 1 Petru 5:2).

Ce poţi face în mod concret pentru a colabora mai bine cu conducătorii bisericii locale, chiar dacă nu eşti întotdeauna de acord cu deciziile luate?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

7.2 Conducătorii din biserica primară (st7 Conducători care slujesc)

Despre autor
-