67
Views

Elena Monica Cîrtog & Emanuel Grecu „7.1 Introducere în studiul 7: Cele şapte trâmbiţe”

Textul de memorat: „În zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.” (Apocalipsa 10:7)

În scena peceţii a cincea, am văzut că strigătul martirilor reflectă strigătul credincioşilor asupriţi ai lui Dumnezeu din toate secolele. Ei sunt înfăţişaţi stând sub altar şi cerându-l lui Dumnezeu dreptate şi răzbunare: „Până când, Doamne?” (Apocalipsa 6:10). Glasul din cer îi îndeamnă să aştepte, pentru că va veni şi ziua în care Dumnezeu îi va judeca pe cei care le-au făcut rău. Apocalipsa 6:15-17 îl înfăţişează pe Isus Întorcându-Se pe pământul acesta şi aducând judecata asupra celor care le-au făcut rău urmaşilor Săi.

Scena peceţii a cincea prezintă experienţa poporului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, din vremea lui Abel şi până la vremea când Dumnezeu va judeca şi va răzbuna În final „sângele robilor Săi” (Apocalipsa 19:2). Credincioşii trebuie să rămână neclintiţi şi să aibă încredere că El le ascultă rugăciunile.

Viziunea despre cele şapte trâmbiţe ne arată că Dumnezeu a intervenit pe parcursul istoriei În favoarea poporului Său oprimat şi că i-a pedepsit pe cei care i-au făcut rău. Scopul acestor trâmbiţe este să le dea copiilor lui Dumnezeu asigurarea că Cerul nu este indiferent la suferinţa lor.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cele-sapte-trambite/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

7.1 Introducere în studiul 7: Cele şapte trâmbiţe

About The Author
-