6.7 Un gând de încheiere – st6 Găsind odihna în legăturile de familie

Views


Gabriel Radu 6.7 Un gând de încheiere (st6 Găsind odihna în legăturile de familie)

În contextul experienţei lui Iosif în casa lui Potifar, Ellen G. White a scris: „Aici se află un exemplu pentru toate generaţiile care vor trăi pe pământ. […] Dumnezeu va fi un ajutor mereu prezent în vreme de nevoie, iar Duhul Său îi va ocroti. Deşi vor fi înconjuraţi de ispitele cele mai aspre, există un Izvor al puterii la care pot să apeleze pentru a li se împotrivi. Cât de nemilos a fost atacul asupra caracterului moral al lui Iosif. […]

El a suferit pentru că nu a renunţat la integritatea lui. Însă şi-a pus reputaţia şi interesele în mâinile lui Dumnezeu. Cu toate că Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să sufere pentru un timp spre a-l pregăti să ocupe o poziţie importantă, totuşi El a păzit reputaţia aceea care fusese înnegrită de acuzatoarea nelegiuită şi, în cele din urmă, în momentul rânduit de El, a făcut ca reputaţia aceea să strălucească. Dumnezeu a făcut ca până şi închisoarea să fie o cale pentru înălţarea lui Iosif. În timp, virtutea îşi va aduce propria răsplată. Apărarea inimii lui Iosif a constat în temerea de Dumnezeu, care l-a făcut să fie credincios şi drept faţă de stăpânul său şi loial faţă de Dumnezeu. El a dispreţuit acea lipsă de recunoştinţă care l-ar fi determinat să abuzeze de încrederea stăpânului său, deşi era posibil ca acesta să nu afle niciodată de cele petrecute.” – Ellen G. White, The Spirit of Profecy, vol. 1, p. 132

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ioan 19 – Faptele 4
1. Cum scrie Ioan că au iudeii obiceiul să îngroape (morţii)?
2. Când S-a arătat Isus a treia oară ucenicilor?
3. Unde se afirmă faptul că David era proroc?
4. Cum se împărţeau banii sau lucrurile care erau „de obşte”?

Evanghelizare, Secţiunea 14, subcapitolul „Rezultatele lucrării biblice”
5. Cum este sufletul care se consacră lui Hristos?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.7 Un gând de încheiere – st6 Găsind odihna în legăturile de familie

Despre autor
-