6.7 Un gând de încheiere – st6 De la aroganţă la distrugere

Views


Gabriel Radu 6.7 Un gând de încheiere (st6 De la aroganţă la distrugere)

La curţile regale din vechime era ceva obişnuit să se dea ospeţe. Împăraţilor le plăcea să organizeze ospeţe extravagante şi pline de lux pentru a-şi arăta măreţia şi siguranţa. Deşi nu cunoaştem toate detaliile acestui ospăţ, ştim că a avut loc când armata Medo-Persiei era pregătită să atace Babilonul. Omeneşte vorbind, nu era niciun motiv de îngrijorare. Babilonul avea ziduri întărite, provizii de hrană pentru mulţi ani şi suficientă apă, deoarece Eufratul trecea prin mijlocul cetăţii. Aşa că împăratul Belşaţar nu vedea nicio problemă în a da un ospăţ în timp ce vrăjmaşul asedia cetatea. El a poruncit să se facă o sărbătoare de neuitat, care curând s-a transformat într-un dezmăţ. Ce mărturie despre mândria deşartă a omului, în contrast cu puterea lui Dumnezeu! Prin Daniel, Dumnezeu i-a spus împăratului că, în ciuda ocaziilor avute de a cunoaşte adevărul, nu îi dăduse slavă lui Dumnezeu, Cel în mâna căruia era suflarea lui şi toate căile sale (Daniel 5:23).

„Istoria naţiunilor ne vorbeşte astăzi. Fiecărei naţiuni şi fiecăruia personal Dumnezeu le-a desemnat un loc în planul Său cel mare. Astăzi, popoare şi indivizi sunt puşi la încercare cu ajutorul balanţei din mâna Aceluia care nu face nicio greşeală. Toţi îşi hotărăsc soarta prin propria alegere, iar Dumnezeu dirijează totul pentru împlinirea planurilor Sale.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 536

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Iov 34-40
1. Cine şi de ce au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului?
2. Ce fac oamenii, în loc să zică: „Unde este Dumnezeu…?”
3. De unde venea frigul, în opinia contemporanilor lui Iov?
4. Ce acoperea desişul lotusului cu umbra lui?

Evanghelizare, Secţiunea 6, subcapitolul „Atragerea atenţiei publicului”
5. Ce anume îi atrăgea la Domnul Hristos pe toţi aceia care nu erau împietriţi în necredinţă?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.7 Un gând de încheiere – st6 De la aroganţă la distrugere

Despre autor
-