6.7 Un gând de încheiere – st6 De ce este nevoie de interpretare?

Views


Gabriel Radu 6.7 Un gând de încheiere (st6 De ce este nevoie de interpretare?)

„Când studiaţi, lăsaţi deoparte opiniile voastre preconcepute, precum şi ideile moştenite şi cultivate. Nu veţi atinge niciodată adevărul dacă cercetaţi Scripturile pentru a vă justifica propriile idei. Lăsaţi-le pe acestea la uşă şi, cu o inimă plină de pocăinţă, ascultaţi ce are să vă spună Dumnezeu. Unui căutător smerit al adevărului, care stă la picioarele lui Hristos şi învaţă de la El, Cuvântul îi va da înţelegere. Celor care se consideră prea înţelepţi, după părerea lor, pentru a studia Biblia, Isus le spune: «Trebuie să deveniţi blânzi şi smeriţi cu inima, dacă doriţi să deveniţi înţelepţi pentru a fi salvaţi.»

Nu citiţi Cuvântul în lumina ideilor vechi, preconcepute, ci, cu o inimă eliberată de prejudecăţi, cercetaţi cu grijă şi cu rugăciune. Dacă, pe măsură ce citiţi, apare convingerea şi realizaţi că părerile pe care le preţuiaţi atât de mult nu sunt în armonie cu Scriptura, nu încercaţi să o faceţi să se potrivească cu aceste idei ale voastre. Nu permiteţi ca ceea ce aţi crezut sau practicat în trecut să vă controleze înţelegerea. Deschideţi-vă ochii minţii pentru a contempla minunatele lucruri care transpar din lege. Aflaţi ce este scris şi apoi ancoraţi-vă picioarele pe Stânca eternă.” – Ellen G. White, Solii pentru tineret, p. 260

Studiu suplimentar: Ellen. G. White, Calea către Hristos, cap. 12 „Ce să facem cu îndoiala”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 83-89
1. Despre cine afirmă psalmistul că ajunseseră îngrăşământ pentru pământ?
2. Ce anume cerea psalmistul să facă Dumnezeu, ca să vadă vrăjmaşii lui?
3. Ce fel de lucruri au fost spuse despre cetatea lui Dumnezeu?
4. Ce anume are temelii veşnice şi ce este tare ca cerurile?

Evanghelizare, Secţiunea 7, subcapitolul „Hristos este centrul soliei”
5. Ce trebuie făcut pentru a îndepărta barierele prejudecăţilor şi ale nepocăinţei?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.7 Un gând de încheiere – st6 De ce este nevoie de interpretare?

Despre autor
-