6.7 Studiu suplimentar – st6 Sămânţa lui Avraam

Views


Gabriel Radu 6.7 Studiu suplimentar (st6 Sămânţa lui Avraam)

„Dumnezeu nu recunoaşte nicio deosebire pe bază de naţionalitate, rasă sau castă. El este Creatorul tuturor oamenilor. Toţi oamenii sunt o familie prin creaţiune şi toţi sunt una prin răscumpărare. Hristos a venit să dărâme orice zid de despărţire, să deschidă toate despărţiturile templului, pentru ca orice suflet să aibă intrarea liberă la Dumnezeu. Dragostea Lui este atât de cuprinzătoare, atât de profundă, atât de deplină, încât pătrunde pretutindeni. Ea ridică mai presus de influenţa lui Satana pe aceia care sunt amăgiţi de ispitirile lui şi îi aşază în apropierea tronului lui Dumnezeu, tron înconjurat de curcubeul făgăduinţei. În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod.”- Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 369-370.

Rezumat: Adevăratul Israel al lui Dumnezeu este Israelul credinţei – oameni care trăiesc într-o relaţie spirituală, de legământ, cu El. Astfel de oameni au rolul de reprezentanţi ai Săi, care oferă lumii Evanghelia harului Său salvator.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Zaharia 14 – Matei 2
1. Completează textul: „şi nu vor mai fi …… în Casa Domnului oştirilor în ziua Aceea”.
2. Cum era legământul Domnului cu Levi?
3. Completează textul: „Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea …… .”
4. După ce eveniment i s-a arătat un înger lui Iosif, în Egipt?

Evanghelizare, Secţiunea 13, subcapitolul „Lucrarea pentru persoanele în vârstă”
5. Care sunt subiectele pentru care spun că s-au rugat unele persoane în vârstă?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.7 Studiu suplimentar – st6 Sămânţa lui Avraam

Despre autor
-