6.6 Israelul spiritual – st6 Sămânţa lui Avraam

Views


Nina si Raul Nitu 6.6 Israelul spiritual (st6 Sămânţa lui Avraam)

În ciuda greşelilor şi a eşecului Israelului antic, Domnul nu a renunţat la planul Său de a avea un popor credincios care să-I slujească. De fapt, Vechiul Testament privea înainte la timpul când Domnul avea să înfiinţeze Israelul spiritual, un grup loial de credincioşi, evrei şi neamuri, care avea să ducă mai departe lucrarea de predicare a Evangheliei în lume. Bine aţi venit în biserica primară!

6. Citeşte Galateni 3:26-29:
a) Despre ce făgăduinţă vorbeşte Pavel în versetul 29?
b) Care este elementul-cheie care face din cineva moştenitorul acestor făgăduinţe? (Galateni 3:26)
c) De ce dă Pavel la o parte diferenţele de gen, naţionalitate şi statut social?
d) Ce înseamnă să fim „una în Hristos”?
e) Cum ne ajută Romani 4:16,17 să înţelegem ceea ce spune Pavel în Galateni 3:26-29?

Ca fiu al lui Avraam, Isus Hristos a devenit într-un mod special moştenitorul făgăduinţelor legământului. Prin botez ne-am înrudit cu Isus şi prin El obţinem dreptul de a fi părtaşi la făgăduinţele făcute lui Avraam. Astfel, tot ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Avraam se regăseşte în Hristos, iar promisiunile devin ale noastre nu datorită naţionalităţii, rasei sau genului, ci prin harul pe care Dumnezeu îl revarsă asupra noastră prin credinţă.

„Darul făcut lui Avraam şi seminţei lui nu cuprinde numai ţara Canaanului, ci tot pământul. Aşa spune apostolul, că făgăduinţa ca să fie el moştenitor al lumii n-a fost făcută lui Avraam, nici seminţei lui prin lege, ci prin îndreptăţirea prin credinţă (Romani 4:13). În Biblie ni se vorbeşte în mod clar că făgăduinţele făcute lui Avraam urmează să fie împlinite prin Hristos. […] [Cei credincioşi devin] moştenitori «la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, care nu se poate veşteji» (1 Petru 1:4), un pământ eliberat de blestemul păcatului.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 170. Această făgăduinţă se va împlini în mod literal atunci când cei sfinţi vor trăi veşnic pe noul pământ, împreună cu Isus Hristos (Daniel 7:27).

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.6 Israelul spiritual – st6 Sămânţa lui Avraam

Despre autor
-