7
Views

Otilia Fidileş & Emanuel Grecu 6.6 Un dar din partea Creatorului (st6 Un cântec de dragoste regal)

Joi, 9 mai – Un dar din partea Creatorului

Dumnezeu a avut un scop când l-a creat pe om ca bărbat şi femeie (Geneza 1:26-28). Deşi fiecare poartă chipul Său, unirea sexelor opuse într-un „singur trup” în cadrul căsătoriei reflectă unitatea din cadrul Dumnezeirii. Împreunarea bărbatului cu femeia asigură, de asemenea, procrearea unei vieţi noi, o expresie umană unică a chipului divin.

7. Ce scrie în Scriptură despre practicile sexuale care nu corespund planului Creatorului? Leviticul 20:7-21; Romani 1:24-27; 1 Corinteni 6:9-20

Scriptura dezaprobă tot ce alterează sau distruge chipul lui Dumnezeu în om. Dumnezeu a stabilit anumite limite. Când experienţa umană este confruntată cu preceptele lui Dumnezeu, sufletul este convins de păcat.

8. Ce îndrumări le sunt date credincioşilor creştini în legătură cu modul de a se raporta la sexualitatea lor şi a altora, într-o lume căzută? Romani 8:1-14; 1 Corinteni 6:15-20; 2 Corinteni 10:5; Galateni 5:24; Coloseni 3:3-10; 1 Tesaloniceni 5:23,24

Credincioşii aşteaptă să fie eliberaţi de stricăciunea păcatului la revenirea lui Hristos. Ei aşteaptă în credinţă, considerându-se morţi faţă de păcat prin moartea lui Hristos pe cruce şi vii în El prin învierea Lui. Prin rugăciune neîncetată, prin veghere şi prin puterea Duhului Sfânt, ei îşi răstignesc firea păcătoasă şi caută să asculte de Hristos în fapte şi în gânduri. Ei îl recunosc pe Dumnezeu ca proprietar al corpului lor pe care îl folosesc în armonie cu planul divin.

Dumnezeu îi iartă pe cei care se pocăiesc de păcat (1 Ioan 1:9) şi, primind Evanghelia, ei pot deveni parte a bisericii. Din cauza efectelor păcatului asupra sexualităţii, poate că unii nu vor mai cunoaşte recuperarea deplină în acest aspect al experienţei lor. Alţii poate aleg viaţa de celibat ca să nu se implice în relaţii interzise de Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum ar trebui sa ne raportam noi, ca indivizi şi ca biserica, la problema homosexualităţii, de exemplu?

6.6 Un dar din partea Creatorului (st6 Un cântec de dragoste regal)

Despre autor
-