Views


Florina Sanda & Ciprian Martinescu 6.6 Bucuria Domnului – st6 Citirea Cuvântului

Joi, 7 noiembrie – Bucuria Domnului

„Bucuria Domnului va fi tăria voastră” (Neemia 8:10) ne reaminteşte că voia lui Dumnezeu este să fim fericiţi şi să ne bucurăm de viaţă. Mai mult, aceasta nu este o fericire oarecare, ci acea fericire care vine din conştienţa faptului că Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi ştim că El ne iubeşte. Ar trebui ca în fiecare zi să ne desfătăm în Domnul, în bunătatea Sa şi să ne bucurăm văzând tot ce ne-a oferit. Mai mult, desfătarea în Domnul ne dă puterea de a face faţă problemelor fiecărei zile.

7. Ce au făcut poporul şi conducătorii cu acea ocazie? Neemia 8:13-18

A doua zi, conducătorii poporului au venit la Ezra ca să afle mai multe din Cartea lui Dumnezeu. Această iniţiativă arăta dorinţa lor de a conduce poporul către Dumnezeu. Ei au înţeles că nu puteau conduce poporul în direcţia cea bună dacă nu Îl căutau pe Dumnezeu şi nu căutau la El înţelepciune.

8. Ce li se poruncise israeliţilor să facă şi de ce? Leviticul 23:39-43

Neemia 8:15 face referire la faptul că ceea ce făceau ei era în conformitate cu un „stă scris”. Aici vedem un alt exemplu al seriozităţii cu care doreau să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu în principal pentru că, după decenii de robie, învăţaseră lecţia şi ştiau care sunt consecinţele neascultării. De asemenea, în Leviticul se spune că ei trebuiau să ţină sărbătorile şi să se „bucure înaintea Domnului şapte zile” (23:40). Cu alte cuvinte, când îşi aminteau de mila lui Dumnezeu, de harul Său şi de mântuire, trebuiau să se bucure de tot ce făcuse Dumnezeu pentru ei.

Gândeşte-te la tot ce am primit prin Isus, daruri simbolizate prin sărbătorile vechiului Israel. Cum putem învăţa să ne bucurăm în Domnul chiar şi în încercări? De ce, în special atunci, este foarte important să facem acest lucru?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/citirea-cuvantului/

6.6 Bucuria Domnului – st6 Citirea Cuvântului

| Audio, Lectiune AZS, Predici (Toate), Scoala Sabat |
Despre autor
-