6.5 Descoperă-ţi darurile – st6 Posibilităţi nelimitate

Views


Gabriel Radu 6.5 Descoperă-ţi darurile (st6 Posibilităţi nelimitate)

5. Ce spun următoarele pasaje despre făgăduinţele lui Dumnezeu şi darurile spirituale care vor exista înainte de revenirea lui Hristos? 1 Corinteni 1:4-9; 2 Corinteni 1:20-22

Dumnezeu a promis că, înainte de revenirea Domnului nostru, în biserica Sa se vor manifesta toate darurile Duhului Sfânt. Făgăduinţele Lui sunt sigure. Dumnezeu ne-a dat mărturia Duhului Sfânt în inimă ca să ne călăuzească în înţelegerea darurilor oferite de El. Dumnezeu ne dă darurile şi tot El, prin Duhul Său, ni le face cunoscute.

6. Ce ne spune Scriptura despre primirea darurilor lui Dumnezeu? Matei 7:7; Luca 11:13; Iacov 1:5

Noi primim darurile Duhului când ne consacrăm pe noi înşine lui Dumnezeu şi Îi cerem să ni le facă cunoscute. Când inima noastră este golită de glorificarea eului personal, iar prioritatea noastră este aceea de a-L sluji pe Isus, Duhul Său va pune în noi darurile spirituale pe care le are pregătite pentru noi. „Revărsarea Duhului Sfânt nu a fost primită până când ucenicii nu s-au consacrat pe deplin lucrării Sale, cu credinţă şi rugăciune. După aceea, urmaşilor lui Hristos li s-au încredinţat bunurile cerului într-un mod special. … În Hristos Isus, darurile sunt deja ale noastre, dar luarea lor în stăpânire depinde de primirea Duhului lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 327

Darurile spirituale (1 Corinteni 12:4-6) sunt calităţi pe care Dumnezeu ni le oferă ca noi să-L putem sluji în mod eficient. Slujbele din biserică sunt domeniile generale în care ne putem manifesta darurile, iar acţiunile sunt ocaziile specifice care înlesnesc folosirea darurilor. Darurile spirituale nu vin pe deplin dezvoltate. Pe măsură ce Duhul Sfânt produce o impresie asupra ta cu privire la un domeniu de slujire, roagă-te ca El să te conducă spre o lucrare specifică în care să îţi exerciţi darul tău în cadrul misiunii bisericii.

Care sunt darurile tale specifice? Cum le poţi îmbunătăţi pentru a-I sluji Domnului?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.5 Descoperă-ţi darurile – st6 Posibilităţi nelimitate

Despre autor
-