Views


Florina Sanda & Daniel Sandu; ”6.4 Sfinţiţi prin Duhul Sfânt (st6 Duhul Sfânt şi trăirea unei vieţi sfinte)”

3. Ce ne spun despre sfinţire textele din 1 Corinteni 6:11; Tit 3:5 şi Evrei 13:12?

Sfinţirea noastră este adusă la îndeplinire în virtutea credinţei (Evrei 11:6), prin puterea Duhului Sfânt (2 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:2). Isus realizează creşterea noastră în sfinţenie pe toată durata vieţii noastre, prin dezvoltarea virtuţilor cunoscute ca „roada Duhului”. Schimbarea noastră după chipul Său are loc „prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).

4. Citeşte Galateni 5:16,17. Ce ne spune Pavel în aceste versete?

În fiecare credincios se dă o luptă. Cauza acestei tensiuni o constituie locuirea păcatului în noi (Romani 7:20). Apostolul era conştient de această luptă pentru că a declarat spre finalul vieţii: „Eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3:13,14).

5. Citeşte Evrei 12:1,2. În ce constă lupta credinţei?

Lupta pe care suntem chemaţi să o ducem constă în a ne uita ţintă „la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre” (Evrei 12:2). Prea adesea, ne aţintim privirea spre propria persoană. Ne lăsăm distraşi de biruinţele şi de înfrângerile noastre, în loc să privim la Dumnezeu, singurul care ne poate da biruinţa asupra păcatului. Când privim la Isus, cu ajutorul Duhului Sfânt, nu mai vrem să păcătuim şi dăm la o parte orice piedică (Evrei 12:1). Când însă facem o obsesie din păcatele şi metehnele noastre, privim la noi înşine. În situaţia aceasta, suntem uşor de învins, deoarece ne descurajăm uşor. Dar, dacă privim la Isus, avem curaj şi putem duce o viaţă de biruinţă.

Dacă te-ar întreba cineva: „Cum pot obţine biruinţa asupra păcatului, care este promisă în Biblie?”, cum i-ai răspunde şi de ce? Pregăteşte să împărtăşeşti răspunsul în grupă.

6.4 Sfinţiţi prin Duhul Sfânt (st6 Duhul Sfânt şi trăirea unei vieţi sfinte)

Despre autor
-