Views


Monica Cîrtog & Marius Niță; ”6.4 Încercarea de foc (st6 Suferinţa pentru Hristos)”

Marţi, 2 mai – Încercarea de foc

3. De ce nu trebuiau destinatarii epistolei să se mire că sufereau? 1 Petru 4:12-14, vezi şi 2 Timotei 3:12; Ioan 15:18.

Petru le explică aici credincioşilor că, prin încercările îndurate pentru credinţa lor, au parte de patimile lui Hristos, iar Pavel spune: „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi” (2 Timotei 3:12). Isus însuşi i-a prevenit pe urmaşii Săi cu privire la acest lucru: „Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci, mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii” (Matei 24:9,10).

Ellen G. White notează: „La fel va fi cu cei care vor trăi cu evlavie în Hristos Isus. Prigoana şi ocara îi aşteaptă pe toţi aceia care sunt plini de Duhul lui Hristos. Caracterul prigoanei se schimbă odată cu vremurile, dar principiul – spiritul care o susţine – este acelaşi care i-a ucis pe aleşii Domnului dintotdeauna, începând din zilele lui Abel.” – Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 425 (576)

4. Citeşte Apocalipsa 12:17. Ce se spune aici despre persecutarea celor credincioşi în timpul din urmă?

Pentru creştinul devotat, persecuţia poate fi o realitate. Petru o numeşte „încercare de foc” şi le spune cititorilor săi că ea nu trebuie să-i surprindă.

Focul are aici o conotaţie pozitivă. El poate fi distructiv, dar are capacitatea de a îndepărta impurităţile. Depinde de materialul asupra căruia acţionează. El distruge lucruri inflamabile, dar purifică argintul şi aurul. Noi nu trebuie să stârnim intenţionat persecuţia, însă Dumnezeu poate scoate ceva bun din ea. Petru le spune practic cititorilor săi: Da, persecuţia este un lucru rău, dar nu vă descurajaţi din cauza ei, de parcă ar fi un lucru neaşteptat. Mergeţi înainte prin credinţă!

Ce putem face pentru a-i încuraja şi ajuta pe cei care suferă din cauza credinţei?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

6.4 Încercarea de foc (st6 Suferinţa pentru Hristos)

Despre autor
-