94
Views

Otilia Fidileş & Emanuel Grecu 6.3 Aspecte ale dragostei în cântarea dragostei (st6 Un cântec de dragoste regal)

Luni, 6 mai – Aspecte ale dragostei în cântarea dragostei

3. Ce aspecte ale dragostei sunt prezentate în următoarele pasaje? 1:2,13; 2:10-13,16; 3:11; 4:1-7; 5:16; 6:6; 7:1-9; 8:6,7

Cântarea cântărilor arată cum prietenii petrec timp împreună, comunică deschis şi îşi poartă de grijă unul altuia. În Cântarea cântărilor, doi buni prieteni devin parteneri de căsătorie. Soţia declară: „Aşa este scumpul [prietenul – trad. KJV] meu” (5:16). Cuvântul prietenexprimă companie şi prietenie fără nuanţele parteneriatului sexual. Fericiţi sunt soţul şi soţia care îşi sunt prieteni apropiaţi.

În întreg poemul, complimentele intime şi gesturile de iubire exprimă o atracţie puternică, încântarea fizică şi emoţională pe care bărbatul şi femeia o găsesc unul în celălalt. Intimitatea naturală şi dragostea romantică sunt un dar de la Creator, care să-i ajute pe cei doi să dezvolte o legătură strânsă între ei. Când partenerii sunt deschişi faţă de lucrarea dragostei divine în inimile lor, dragostea lor omenească este „rafinată şi curăţită, înălţată şi înnobilată.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 99

Aceste versete exprimă, de asemenea, cele mai nobile gânduri despre dragoste. Astfel, adevărata dragoste nu este ceva natural pentru inima omenească; ea este un dar al Duhului Sfânt (Romani 5:5). O astfel de dragoste îi leagă pe soţ şi pe soţie într-o unire durabilă. De dragostea bazată pe angajament este foarte mare nevoie în relaţia părinte-copil, pentru a clădi în cei mici un sentiment de încredere. Dragostea care se dăruieşte pe sine îi leagă pe credincioşi laolaltă în trupul lui Hristos, care este biserica Lui. Cântarea cântărilor ne cheamă să facem din această dragoste o forţă activă în relaţia noastră maritală.

Ce elemente comune putem găsi între relaţia soţ-soţie şi relaţia noastră cu Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/un-cantec-de-dragoste-regal/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

6.3 Aspecte ale dragostei în cântarea dragostei (st6 Un cântec de dragoste regal)

Despre autor
-