6.2 Judecata popoarelor (Isaia 13) – st6 Demascare şi judecată

Views


Gabriel Radu 6.2 Judecata popoarelor (Isaia 13) (st6 Demascare şi judecată)

În introducerea din Isaia 13:1 se menţionează că prorocia care urmează i-a fost dată lui Isaia (compară cu Isaia 1:1; 2:1). De asemenea, ea pare să fie şi începutul unei noi secţiuni a cărţii (capitolele 13-23) care conţine prorocii împotriva unor popoare.

1. De ce prorociile împotriva popoarelor încep cu Babilonul?

În Isaia 10:5-34 a fost deja vestită o judecată împotriva Asiriei, cel mai mare pericol în zilele lui Isaia. În Isaia 14:24-27 se repetă pe scurt planul Domnului de a zdrobi Asiria, dar capitolele 13-23 se ocupă în principal de alte ameninţări, Babilonul fiind cea mai mare.

Înzestrat cu o moştenire culturală, religioasă şi politică bogată şi veche, Babilonul a apărut mai târziu ca o superputere care a cucerit Iuda şi l-a dus în exil. Dar, din perspectivă omenească, în vremea lui Isaia Babilonul nu era o ameninţare evidentă pentru poporul lui Dumnezeu. Mai degrabă Asiria a dominat Babilonul. Din anul 728 î.Hr., când Tiglat-Pileser al III-lea a cucerit Babilonul şi s-a proclamat împărat peste Babilon sub numele de Pul (2 Împăraţi 15:19; 1 Cronici 5:26), împăraţii asirieni au recucerit Babilonul de câteva ori (710 î.Hr., 702 î.Hr., 689 î.Hr. şi 648 î.Hr.). Totuşi, Babilonul avea să devină o superputere în regiune, cea care urma să distrugă Regatul lui Iuda.

Observă limbajul folosit în Isaia 13. Cum poate un Dumnezeu iubitor să facă sau să permită să se întâmple aceste lucruri? Si unii oameni nevinovaţi aveau să sufere (vers. 16). Cum înţelegem această acţiune a lui Dumnezeu? Ce ar trebui să ne spună aceste pasaje şi altele, care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului şi a răului, despre natura îngrozitoare a păcatului şi a răului? Dacă Dumnezeul dragostei răspunde în felul acesta, înseamnă că păcatul este extrem de rău. Aceste avertizări date prin Isaia sunt date de acelaşi Isus care a iertat, a vindecat, a pledat pentru păcătoşi şi i-a îndemnat să se pocăiască. Cum înţelegi această latură a caracterului unui Dumnezeu plin de iubire? S-ar putea ca această mânie să izvorască din dragostea Lui? Cum? Priveşte şi din perspectiva crucii, unde Însuşi Isus a purtat păcatele lumii, a suferit mai rău decât a suferit vreodată cineva, mai mult şi decât acei „nevinovaţi” care au suferit pentru păcatele altora. Cum ne ajută suferinţa lui Isus pe cruce să răspundem la aceste întrebări dificile?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.2 Judecata popoarelor (Isaia 13) – st6 Demascare şi judecată

Despre autor
-