6.2 Adunarea poporului – st6 Citirea Cuvântului

Views


Florina Sanda & Ciprian Martinescu 6.2 Adunarea poporului – st6 Citirea Cuvântului

Duminică, 3 noiembrie – Adunarea poporului

1. Ce ar trebui să ne spună următorul pasaj despre importanţa Cuvântului lui Dumnezeu pentru popor? Neemia 8:1,2

După ce au terminat construirea zidului şi s-au mutat în Ierusalim, în luna a şaptea, iudeii s-au adunat cu toţii în piaţa deschisă din Ierusalim. Luna a şaptea, Tishri, probabil că era cea mai importantă pentru israeliţi, deoarece era dedicată Sărbătorii Trâmbiţelor (prima zi a lunii, pregătirea pentru Ziua Judecăţii), Zilei Ispăşirii (Ziua Judecăţii, ziua a zecea a lunii) şi Sărbătorii Corturilor (ziua a cincisprezecea a lunii, aducerea-aminte a eliberării din Egipt şi a purtării de grijă a lui Dumnezeu în timpul călătoriei lor prin pustie). Adunarea a avut loc în prima zi a lunii, când se celebra Sărbătoarea Trâmbiţelor. Conducătorii i-au chemat pe toţi, bărbaţi şi femei, la această adunare specială pentru ca, prin citirea Legii, să aibă ocazia să afle despre Dumnezeul lor şi despre istoria lor.

Poporul l-a invitat pe Ezra să citească înaintea lor din Cartea Legii lui Moise. Pentru acea ocazie, oamenii au construit un podium, un amvon. Nu era un lucru pe care conducătorii îi obligaseră să îl facă, ci „ei”, poporul, i-au spus lui Ezra să aducă acea Carte. Cel mai probabil, Ezra a citit poporului din cărţile lui Moise, unde era inclusă şi Legea dată pe Sinai.

2. Ce le-a spus Dumnezeu şi ce lecţii putem învăţa şi noi de aici? Deuteronomul 31:9-13

Aici, Moise le spusese israeliţilor că, în timpul Sărbătorii Corturilor, trebuiau să se adune şi să citească Legea lui Dumnezeu şi menţiona cine anume trebuia să se adune: bărbaţi, femei, copii, dar şi străinii care s-ar fi aflat în cetăţile lor.

„Tot poporul s-a strâns ca un singur om.” Ce ne spune acest lucru despre importanţa unităţii în rândul credincioşilor?

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/citirea-cuvantului/

 

6.2 Adunarea poporului – st6 Citirea Cuvântului

About The Author
-