Views

Claudia & Mihai Butoiu „6.1 Introducere în studiul 6 (st6 Metafore ale unităţii)”

Textul de memorat: „Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.” (1 Corinteni 12:12)

Cei care au studiat Biblia ştiu că este plină de imagini şi de simboluri care reprezintă anumite realităţi. De exemplu, sistemul sacrificial din Vechiul Testament este o reprezentare a lui Isus şi a planului de mântuire.

În Biblie apar multe alte tipuri de imagini, unele fiind mai simple, precum elementele din natură: apa, focul, vântul. În funcţie de contextul în care se găsesc, ele ilustrează adevăruri spirituale şi teologice. De exemplu, Isus a ilustrat lucrarea Duhului Sfânt prin efectele vântului: „Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul” (Ioan 3:8).

Biblia apelează la o serie de simboluri pentru a descrie unitatea pe care biserica este chemată să o exemplifice înaintea lumii. Luate separat, niciuna dintre aceste imagini nu este completă. Luate împreună, ele ne descoperă multe lucruri despre unitatea bisericii, precum relaţia bisericii cu Dumnezeu, relaţia dintre membri şi relaţia bisericii cu societatea, în general.

Studiul de săptămâna aceasta va analiza câteva dintre aceste metafore şi va sublinia ce ne descoperă ele despre unitatea în Hristos.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/metafore-ale-unitatii/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

6.1 Introducere în studiul 6 (st6 Metafore ale unităţii)

Despre autor
-