Views

Claudia Mihăilă & Emanuel Grecu „6.1 Introducere în studiul 6 (st6 Încumetarea de a schimba Legea)”

Textul de memorat: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.” (Daniel 7:25)

În centrul concepţiei noastre despre evenimentele finale ale istoriei se află Legea lui Dumnezeu şi, mai exact, porunca a patra, cea referitoare la ziua a şaptea care este ziua de odihnă. Noi suntem de acord că mântuirea este doar prin credinţă şi că păzirea Legii, inclusiv a Sabatului, nu poate aduce mântuire, dar credem totodată că, în timpul sfârşitului, ascultarea de Legea lui Dumnezeu, inclusiv de porunca a patra, va constitui semnul distinctiv al credinţei.

Distincţia aceasta va deveni foarte clară în timpul evenimentelor sfârşitului descrise în Apocalipsa 13 şi 14, când puterile religioase şi politice se vor uni într-un singur organism despotic cu scopul de a le impune locuitorilor pământului o formă falsă de închinare. Actul acesta este contrar soliei din Apocalipsa 14:7, prin care oamenii sunt chemaţi să se închine Creatorului, „Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor”.

http://www.7adventist.com/studiu/incumetarea-de-a-schimba-legea/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

6.1 Introducere în studiul 6 (st6 Încumetarea de a schimba Legea)

Despre autor
-