6.1 Introducere în studiul 6 – Citirea Cuvântului

Views


Florina Sanda & Ciprian Martinescu 6.1 Introducere în studiul 6 – Citirea Cuvântului

Zidul Ierusalimului era gata. Odată cu punerea porţilor, israeliţii, sub conducerea lui Neemia, îndepliniseră partea cea mai importantă a misiunii lor. Când zidul a fost terminat, Neemia a spus că naţiunile înconjurătoare, uimite, au recunoscut că lucrarea „se făcuse prin voia Dumnezeului nostru” (6:16). Vrăjmaşii şi-au dat seama că Dumnezeul lui Israel era real deoarece, în ciuda opoziţiei şi a urii cu care se confruntaseră, israeliţii reuşiseră totuşi să finalizeze lucrarea.

După terminarea zidului, Neemia a numit o căpetenie peste Ierusalim (pe fratele său, Hanani) şi un conducător al cetăţii (Hanania). Ambii bărbaţi au fost aleşi pe baza integrităţii, a corectitudinii şi a reverenţei faţă de Dumnezeu (Neemia 7:2), nu conform genealogiei. Zidul a fost terminat în luna Elul (a şasea lună – Neemia 6:15).

Ce mai rămânea de făcut? Următoarele capitole, 8, 9 şi 10, prezintă o serie de evenimente importante din luna a şaptea, dovezi ale hotărârii lui Israel de a se supune Cuvântului lui Dumnezeu, şi bucuria avută în urma ascultării.

Pentru mai multe materiale ale Şcoalii de Sabat vă invităm să vizitaţi pagina noastră web accesând următorul link:
http://www.7adventist.com/studiu/citirea-cuvantului/

 

6.1 Introducere în studiul 6 – Citirea Cuvântului

About The Author
-