5.5 Marele învățător și împăcarea – st5 Isus, Marele învățător

Views


Gabriel Radu 5.5 Marele învățător și împăcarea (st5 Isus, Marele învățător)

Adesea, relațiile umane se strică. Ne înstrăinăm unul de altul. Cel care ne era prieten apropiat devine, cu timpul, nedemn de încredere. Și totuși, o astfel de relație ruptă poate fi reparată. Când se întâmplă așa, avem parte de minu­nea împăcării. Puține experiențe omenești sunt atât de plăcute ca aceasta.

7. Ce a realizat Domnul Hristos pentru noi prin întruparea lui și prin lucrarea Sa ca învățător?
2 Corinteni 5:17-21____________________________________________________________

Dacă ne simțim binecuvântați când relația cu un semen este refăcută, cât de minunat ne simțim când suntem împăcați cu Dumnezeu! Pavel arată
clar cine este autorul împăcării: Dumnezeu Tatăl a luat inițiativa în refacerea relației rupte cu El. Și a realizat această lucrare de împăcare „prin Isus Hristos”; „Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine” (vers. 18,19).

Totuși, nu trebuie să fim doar consumatori ai bucuriilor aduse de împăca­re. Noi trebuie să învățăm de la Marele învățător. Prin întruparea Sa, Isus a luat parte la lucrarea de împăcare. Și noi suntem invitați să fim părtași la ea. Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine prin Isus și apoi ne-a încredințat „slujba împă­cării” (vers. 18).

Un alt pasaj din Noul Testament referitor la întruparea lui Isus este Coloseni 1:15-20, adesea considerat a fi un imn. Prima parte a pasajului vorbește despre rolul lui Isus la creațiune (vers. 15-17), iar a doua se concentrează pe lucrarea Sa de răscumpărare (vers. 18-20). Prin Isus, care este Creator și Răscumpărător, Dumnezeu împacă toate lucrurile cu Sine. Lucrarea de împăcare pe care Domnul o realizează prin isus este de dimensiuni cosmice: „Să împace … atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20).

Deși niciodată nu am putea egala dimensiunea cosmică a acestei lucrări a Marelui învățător, suntem chemați să luăm parte la „slujba împăcării” în sfera noastră de acțiune (2 Corinteni 5:18). Poate că acesta era gândul Său când Se ruga: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume” (loan 17:18).

Cum putem participa în mod practic la lucrarea de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu? în ce situație poți interveni să îi ajuți pe oameni să se împace unul cu celălalt?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.5 Marele învățător și împăcarea – st5 Isus, Marele învățător

Despre autor
-