5.4 Să descoperim gândul Marelui învățător – st5 Isus, Marele învățător

Views


Gabriel Radu 5.4 Să descoperim gândul Marelui învățător (st5 Isus, Marele învățător)

5. Ce îngrijorare are Pavel în inimă cu privire la biserica din Filipi, când le scrie această epistolă credincioșilor de acolo?
Filipeni 2:1-4; 4:2,3__________________________________________________________

Pasajul din Filipeni 2:1-11 este unul dintre cele mai profunde pasaje din întreaga Biblie. El vorbește despre preexistența lui Isus, despre divinitatea Lui, despre întruparea Lui, despre smerirea Lui și acceptarea morții pe cruce. Pasajul descrie drumul lung și anevoios de coborâre, pe care Isus l-a parcurs din cer înspre Calvar (vers. 5-8). Apoi, descrie modul în care Tatăl L-a înălțat pentru ca toți să I se închine (vers. 9-11).

6. Dintre toate evenimentele din viața lui Isus pe care le comemorează, pe care se așteaptă Pavel să-l reflecte credincioșii în viața lor?
Filipeni 2:5-11________________________________________________________________

Pavel speră că frații din Filipi, care pot fi certăreți, vor învăța de la Isus și de la întruparea Sa. Dacă El a putut să ia natura umană, „un chip de rob și S-a făcut asemenea oamenilor” (vers. 7), și chiar S-a făcut ascultător până la moarte de cruce, cu cât mai mult ar trebui să se supună ei unii altora din dragoste!

Ni se reamintește că avem multe de învățat de la Marele învățător, Isus. învățăm din mesajele pe care le-a transmis în timpul slujirii Lui pe pământ, învățăm din minunile pe care le-a făcut și din modul în care s-a purtat cu alții. Noi putem să căutăm să ne modelăm relațiile cu ceilalți după marea Lui milă și să zăbovim asupra dispoziției Sale de a da slava cerului pe o iesle. Ce lecție!

Prin contrast, lumea ne cheamă adesea să ne înălțăm pe noi înșine și să ne lăudăm cu realizările noastre. Noi învățăm o altă lecție de la staulul din Betleem și de la Marele învățător, și anume, că marea lucrare de educare și salvare încredințată de Dumnezeu se realizează nu prin înălțarea propriului eu, ci prin smerirea noastră înaintea lui Dumnezeu, devenind slujitori unii altora.

Gândește-te la o situație de viață în care îl poți reprezenta pe Isus în fața altora, prin smerenie!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.4 Să descoperim gândul Marelui învățător – st5 Isus, Marele învățător

Despre autor
-