Views

Maria Badea & Marian Tenu; ”5.5 Condiţii pentru umplerea cu Duhul Sfânt (2) (st5 Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt)”

6. Care este o altă condiţie importantă pentru primirea Duhului Sfânt?

(Fapte 5,32): Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.

Duhul Sfânt a fost şi este dat tuturor celor care ascultă de Dumnezeu, în Biblie, dragostea şi ascultarea sunt în perfect acord, iar dovada credinţei autentice este ascultarea (loan 14:23). Ascultarea este alegerea de a trăi în conformitate cu voinţa lui Dumnezeu exprimată în Legea Sa. Dacă vrem ca Isus să fie Domnul nostru, trebuie să facem ce spune El (Luca 6:46). în 1 loan 2:4,5, ni se spune: „Cine zice: «îl cunosc» şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită.” Cuvinte tari! Tot loan spune: „Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El, în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat” (1 loan 3:24). Când împlinim poruncile lui Dumnezeu, avem pace sufletească.

7.Ce implicaţie are descrierea pe care o face apostolul luda celor care „nu au Duhul”?

(luda 18-21): 18.Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 19.Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. 20.Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, 21.țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.

Focul Duhului Sfânt nu poate continua să ardă în sufletul nostru dacă suntem lumeşti. Duhul Sfânt reacţionează imediat la prezenţa păcatului şi a spiritului lumesc. Avem nevoie să rămânem în dragostea lui Dumnezeu şi în legătură neîntreruptă cu El prin rugăciune, ca să ne ferim de orice necurăţie şi să avem un duh de putere, de dragoste şi de chibzuinţă (2 Timotei 1:6,7). Numai printr-o luptă înverşunată şi strânsă cu eul putem deveni aşa cum ar trebui să fim. Sigur că nu putem duce lupta aceasta singuri, ci trebuie să alegem între a ne supune voinţa faţă de îndemnurile Duhului Sfânt şi a ne lăsa dominaţi de firea pământească. Decizia ne aparţine.

„Nelimitată va fi eficienţa celui care, dând eul la o parte, îi dă prilej Duhului Sfânt să lucreze asupra inimii şi trăieşte o viaţă deplin consacrată lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Viaţa lui lisus, ed. 2015, pp. 205-206 (250-251)

Ce implicaţii au aceste cuvinte în viaţa ta?

Daca doriti materiale suplimentare de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/botezul-si-umplerea-cu-duh-sfant/

5.5 Condiţii pentru umplerea cu Duhul Sfânt (2) (st5 Botezul şi umplerea cu Duh Sfânt )

Despre autor
-