5.4 Făgăduinţa despre Mesia (II) – st5 Copii ai făgăduinţei

Views


Gabriel Radu 5.4 Făgăduinţa despre Mesia (II (st5 Copii ai făgăduinţei)

„Ca să ne bucurăm de fericire trebuie să călătorim într-o ţară îndepărtată şi, uneori, chiar să ne îndepărtăm de noi înşine.” – Thomas Browne

5. Citeşte afirmaţia de mai sus, scrisă prin anii 1600. Eşti sau nu de acord cu ea? Citeşte-o în contextul pasajelor din 1 Tesaloniceni 4:16-18 şi din Apocalipsa 3:12.

Augustin a scris atfel despre condiţia umană: „Viaţa aceasta a noastră – dacă o viaţă plină de necazuri atât de mari poate fi numită pe drept cuvânt viaţă – este o mărturie a faptului că, de la bun început, rasa muritorilor a fost o rasă condamnată. Gândiţi-vă, în primul rând, la abisul îngrozitor al ignoranţei din care derivă toată rătăcirea, înghiţindu-i astfel pe fiii lui Adam într-un iaz întunecat, din care nimeni nu poate scăpa fără să plătească birul trudei, al lacrimilor şi al temerilor. Apoi, luaţi în considerare dragostea noastră pentru toate acele lucruri care se dovedesc a fi atât de deşarte şi de otrăvitoare şi care generează atâtea suferinţe, atât de multe necazuri, dureri şi temeri: plăcerile nesăbuite găsite în discordie, în ceartă şi în războaie; fraudele, furturile şi jafurile; perfidia şi mândria, invidia şi ambiţia, omuciderea şi crima, cruzimea şi sălbăticia, fărădelegea şi pofta; toate pasiunile neruşinate pentru ceea ce este imoral – curvie şi adulter, incest şi păcate împotriva firii, viol şi nenumărate alte necurăţii prea dezgustătoare pentru a fi menţionate; păcatele împotriva religiei – sacrilegiu şi erezie, blasfemie şi sperjur; nelegiuirile împotriva semenilor noştri – calomnii şi înşelăciuni, minciuni şi mărturii false, violenţă faţă de persoane şi bunuri; nedreptăţile instanţelor şi nenumărate alte nenorociri şi maladii care umplu lumea, şi totuşi scapă atenţiei.” – Augustin de Hipona, City of God, New York, 1958, cartea 22, cap. 22, p. 519.

Declaraţia lui Augustin ar putea fi aplicată în dreptul majorităţii oraşelor moderne de astăzi. Şi totuşi, el a scris aceste rânduri cu peste 1 500 de ani în urmă. Puţine lucruri despre omenire s-au schimbat, motiv pentru care oamenii vor o evadare.

Din fericire, oricât de gravă este situaţia noastră acum, viitorul este strălucitor, dar numai datorită a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi prin viaţa, moartea, învierea şi slujirea de Mare-Preot ale lui Isus Hristos.

Reciteşte citatul lui Augustin. Scrie în cuvinte proprii ceva care să descrie situaţia tristă din lumea de azi. În acelaşi timp, caută texte biblice care vorbesc despre ce ne-a promis Dumnezeu în Isus Hristos (de exemplu, Isaia 25:8; 1 Corinteni 2:9; Apocalipsa 22:2-5).

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.4 Făgăduinţa despre Mesia (II) – st5 Copii ai făgăduinţei

Despre autor
-