5.3 Profetul Amos (st5 Hristos în sanctuarul ceresc)

Views

Claudia Mihăilă & Emanuel Grecu 5.3 Profetul Amos (st5 Hristos în sanctuarul ceresc)

Luni, 29 iulie – Profetul Amos

Amos a recunoscut destul de deschis că nu era calificat să fie profet (Amos 7:14,15), dar, atunci când îşi prezintă solia înaintea poporului, îşi dovedeşte capacitatea de a capta atenţia ascultătorilor prin ceea ce spune.

El începe pe un ton obişnuit, enumerând naţiunile înconjurătoare – Siria, Filistia, Fenicia, Edom, Amon şi Moab – şi nelegiuirile, mârşăviile şi atrocităţile pentru care avea să le pedepsească Dumnezeu (Amos 1:3 – 2:3). Este uşor să ni-i imaginăm pe israeliţi aprobând acuzaţiile aduse vrăjmaşilor lor, mai ales că multe dintre faptele lor nelegiuite au fost îndreptate chiar împotriva israeliţilor.

Apoi, Amos vine mai aproape, vestind pedeapsa divină pentru cei din Iuda, vecinii de la sud ai lui Israel, după împărţirea împărăţiei. Vorbind în Numele lui Dumnezeu, Amos le aminteşte că L-au respins pe Dumnezeu, că nu au ascultat de poruncile Sale şi vesteşte pedepsele care aveau să vină asupra lor (Amos 2:4,5). Din nou, ni-i putem imagina pe israeliţi aprobându-l pe Amos, pentru că arăta faptele rele ale celor de alături.

Apoi, Amos se întoarce spre cei ce-l ascultau. Restul cărţii arată răul, idolatria, nedreptăţile şi repetatele abateri ale lui Israel, aşa cum erau văzute de Domnul.

2. Împotriva căror păcate avertizează Amos? Amos 3:9-11; 4:1,2; 5:10-15; 8:4-6

Deşi limbajul nu este foarte diplomatic şi avertizările sunt sumbre, solia lui Amos este presărată cu îndemnuri stăruitoare de întoarcere la Dumnezeu. Aceasta însemna o reînnoire a simţului dreptăţii şi a grijii pentru săraci (Amos 5:24). Ultimele versete arată spre restaurarea poporului (9:11-15). „în ceasul celei mai profunde apostazii şi al celei mai mari nevoi, solia lui Dumnezeu pentru ei a fost o solie de iertare şi de speranţă.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 283

Sunt momente în care trebuie sa vorbim dur pentru a îndrepta o greşeală? Cum ne dam seama când e potrivit un astfel de limbaj?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.3 Profetul Amos (st5 Hristos în sanctuarul ceresc)

About The Author
-