5.3 „Luaţi jugul Meu asupra voastră” – st5 „Veniţi la Mine…”

Views


Gabriel Radu 5.3 „Luaţi jugul Meu asupra voastră” (st5 „Veniţi la Mine…”)

2. De ce Isus ne porunceşte să luăm jugul Lui imediat după ce ne-a invitat să-I dăm poverile noastre şi să găsim odihnă în El? Matei 11:29,30

După primul imperativ din Matei 11:28 („veniţi”), urmează alte două verbe la imperativ în Matei 11:29. „Luaţi” şi „învăţaţi” concentrează atenţia ascultătorilor de atunci (şi a cititorilor de astăzi) asupra lui Isus. Noi trebuie să luăm jugul Lui şi să învăţăm de la El. Relaţia strânsă din cadrul Dumnezeirii, dintre Tatăl şi Fiul (care ne-a fost deja pusă în vedere în Matei 11:25-27), reprezintă un exemplu elocvent care poate să explice metafora jugului din aceste versete. Atât Tatăl, cât şi Fiul lucrează împreună pentru salvarea omenirii. În timp ce jugul este un simbol al supunerii (vezi Ieremia 27), el este şi o metaforă care ilustrează un scop unitar. Ne supunem jugului Său şi acceptăm sarcina pe care El ne-o încredinţează de a fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Noi nu ducem jugul Său; noi doar suntem înjugaţi la el pentru că jugul Lui este „bun” (în KJV, „uşor de dus”) şi „sarcina” Lui este uşoară.

Cel de-al doilea imperativ, „învăţaţi de la Mine”, repetă acest concept. În greacă, verbul „a învăţa” este legat de termenul „ucenic”. Când învăţăm de la Isus, suntem cu adevărat ucenicii Lui. Ascultarea şi angajamentul sunt trăsăturile uceniciei.

3. Care este diferenţa dintre a fi „împovăraţi” (Matei 11:28) şi a lua jugul Lui (Matei 11:29)?

În iudaism, jugul a fost o metaforă obişnuită pentru lege. În Faptele 15:10 se foloseşte cu referire la legea circumciziei. Galateni 5:1 pune în contrast libertatea pe care o oferă Isus cu jugul robiei, care este o referire la Lege ca mijloc de mântuire. A fi înjugat sau a lua jugul lui Isus subliniază ascultarea şi angajamentul de a merge pe urmele Sale şi a fi părtaşi la misiunea Sa. Deşi nu putem spera să adăugăm ceva la mântuirea pe care Isus a câştigat-o pentru noi la cruce, putem deveni ambasadorii Lui, spunându-le vestea bună celor din jurul nostru. Aşa cum o demonstrează Predica de pe Munte (Matei 5-7), interpretarea lui Isus cu privire la Lege este chiar mai radicală decât cea a fariseilor. Aceasta necesită o operaţie de inimă şi transformă motivaţiile noastre – căci jugul Lui este bun şi sarcina Lui este uşoară (Matei 11:30).

Ce promisiune minunată: „Odihnă pentru sufletele voastre.” Ai trăit experienţa acestei odihne? Cum putem începe să o cunoaştem, concentrându-ne asupra lui Isus şi asupra a ceea ce El ne oferă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.3 „Luaţi jugul Meu asupra voastră” – st5 „Veniţi la Mine…”

Despre autor
-