5.3 „Chipul Tatălui” (II) – st5 Isus, Marele învățător

Views


Gabriel Radu 5.3 „Chipul Tatălui” (II) (st5 Isus, Marele învățător)

In introducerea evangheliei sale (loan 1:1-18), loan vorbește despre Domnul Isus în calitate de „Cuvânt” veșnic. Afirmațiile lui nu sunt timide sau mărgi­nite; ele sunt curajoase și cuprinzătoare. Isus a existat înainte ca lumea să vină la existență – efectiv, din veșnicie. într-adevăr, Isus este autorul creațiunii (vers. 2,3). El este „Lumina oamenilor” (vers. 4) și, ca Lumină care a venit în lume, El „luminează pe orice om” (vers. 9).

3. Potrivit lui loan, care este urmarea faptului că Isus a devenit om în calitate de Cuvânt, ce lumină a adus El? Ce însușiri are isus ca să o poată aduce?
loan 1:14,18___________________________________________________________________

„Lumina a apărut în momentul în care întunecimea lumii a atins apogeul. …Nu mai era decât o singură speranță pentru neamul omenesc … ca să i se redea lumii cunoașterea lui Dumnezeu. … Hristos a venit să restabilească această cunoștință. A venit pentru a da la o parte învățăturile false prin care cei care pretindeau că-L cunosc pe Dumnezeu îl reprezentaseră greșit. A venit să arate practic natura Legii Sale, să descopere în propriul caracter frumusețea sfințeniei.” – Ellen G. White, Educație, p. 82

Tot ce a făcut Isus în viața Lui de pe pământ a avut un singur scop: „desco­perirea lui Dumnezeu pentru înălțarea omenirii”. – Ibidem

4. Care a fost contextul în care Isus însuși a spus: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”? De ce a făcut această afirmație?
loan 14:1-14__________________________________________________________________

Este tentant să îl criticăm pe Filip pentru cererea sa (vers. 8). După atâția ani de părtășie strânsă cu Isus, el încă nu a prins ideea esențială a întrupării, nu a înțeles că Isus venise să dezvăluie caracterul Tatălui. Poate că unii dintre învățătorii de astăzi se pot liniști la gândul că unul dintre elevii Maestrului s-a comportat atât de nepotrivit! Probabil că afirmația lui Filip este consemnată nu pentru a ne da motive să-l criticăm, ci pentru a ne da ocazia să ne cercetăm pe noi înșine. De cât timp suntem cu Isus? L-am înțeles noi mai bine decât Filip? „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.”

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.3 „Chipul Tatălui” (II) – st5 Isus, Marele învățător

Despre autor
-