5.2 „Chipul Tatălui” (I) – st5 Isus, Marele învățător

Views


Gabriel Radu 5.2 „Chipul Tatălui” (I) (st5 Isus, Marele învățător)


1. Care sunt ideile cele mai importante pe care apostolul le evidențiază la în­ceputul Epistolei către evrei?
Evrei 1:1-4______________________________________________________________________

Autorii Noului Testament subliniază în mod repetat că Isus a venit pe pământ ca să le arate oamenilor cine este Tatăl. Mai înainte, revelația lui Dumnezeu se realizase parțial, prin profeți. însă în Isus ne-a fost dată descoperirea finală și completă a lui Dumnezeu.

Domnul Isus este „oglindirea slavei lui Dumnezeu” (Evrei 1:3). Ca ființe umane păcătoase, nu putem rezista să stăm în prezența slavei lui Dumnezeu. Ca Fiu întrupat, Isus reflectă această slavă. Ea este ascunsă în umanitatea Sa pentru ca noi să putem vedea și înțelege clar caracterul lui Dumnezeu.

De asemenea, Domnul Isus este „întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3). Termenul grecesc folosit aici, character, este întrebuințat uneori și pentru a reda am­prenta pe care un sigiliu o lasă pe ceară sau imaginea gravată pe o monedă. Așadar, Isus este „întipărirea Ființei Lui” (Evrei 1:3).

Dacă vrem să-L cunoaștem pe Tatăl, trebuie să ascultăm cu atenție ce are de spus despre El Marele învățător. De asemenea, trebuie să ne uităm și la învățătorul însuși, căci Tatăl poate fi văzut în Fiul.

2. Ce le spune apostolul Pavel corintenilor despre Domnul Isus? Ce învățăm de la El?
2 Corinteni 4:1-6; compară cu Evrei 1:1-4 _________________________________________________________________________________

Când îi învață pe alții despre Dumnezeu, Pavel și colaboratorii săi caută să reflecte lucrarea lui Isus de descoperire a Tatălui. Fiind „chipul lui Dumnezeu” (vers. 4), Isus ne-a pus la dispoziție cunoașterea despre Dumnezeu Tatăl. Pavel evită vicleșugurile și distorsionarea Cuvântului lui Dumnezeu și arată adevărul în mod clar (vers. 2). După cum la creațiune prin lumină a risipit întunericul, Dumnezeu ni L-a dat pe Fiul Său, Isus, pentru a îndepărta vederile false despre El și a ne arăta adevărul despre Sine. De „pe fața lui Isus” obținem noi cea mai clară cunoaștere despre Dumnezeu (vers. 6).

Isus L-a reflectat pe Tatăl cu acuratețe. Și noi suntem chemați sa facem același lucru, din moment ce ni se spune să urmăm „pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți” (Efeseni 5:1). Ce înseamnă acest lucru? Ce putem învăța de la Domnul Isus despre modul în care putem „să urmăm pilda” lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.2 „Chipul Tatălui” (I) – st5 Isus, Marele învățător

Despre autor
-