5.2 Scutul tău – st5 Copii ai făgăduinţei

Views


Gabriel Radu 5.2 Scutul tău (st5 Copii ai făgăduinţei)

„După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi i-a zis: «Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare»” (Geneza 15:1).

1. Gândeşte-te la contextul pasajului de mai jos. De ce crezi că primul lucru pe care Domnul i-l spune lui Avram este: „Nu te teme”? De ce putea să se teamă el? Geneza 15:1-3

Un aspect deosebit de interesant aici este acela că Domnul îi spune lui Avram: „Eu sunt scutul tău.” Folosirea pronumelui personal arată natura personală a relaţiei. Dumnezeu Se raportează la el personal, la modul „unu-la-unu”, la fel cum face cu fiecare dintre noi.

Descrierea lui Dumnezeu ca „scut” apare aici pentru prima dată în Biblie şi este singura dată când Dumnezeu Însuşi o foloseşte pentru a Se descoperi omului, chiar dacă alţi scriitori biblici folosesc termenul pentru a vorbi despre Dumnezeu (Deuteronomul 33:29; Psalmii 18:30; 84:11; 144:2).

2. Ce înseamnă când Dumnezeu Se prezintă ca fiind scutul cuiva? A însemnat lucrul acesta pentru Avram ceva ce ar putea să nu însemne şi pentru noi? Putem invoca această făgăduinţă în dreptul nostru? Înseamnă că nu vom avea parte de nicio vătămare fizică? În ce mod este Dumnezeu un scut? Cum înţelegi această imagine?

„Hristos nu manifestă o grijă ocazională faţă de noi, ci una mai puternică decât grija unei mame faţă de copilul ei […]. Mântuitorul nostru ne-a cumpărat cu suferinţă şi cu durere, cu insulte, cu ocară, cu abuz, cu batjocură, cu respingere din partea tuturor şi cu moarte. El veghează asupra ta, copil al lui Dumnezeu care tremuri! El te va face să fii în siguranţă sub ocrotirea Sa […]. Slăbiciunea naturii noastre umane nu ne va bloca accesul la Tatăl ceresc, pentru că El [Hristos] a murit ca să mijlocească pentru noi.” – Elen G. White, Sons and Daughters of God, p. 77.

După toate aparenţele, Victor era un urmaş credincios al Domnului. Apoi, brusc, a murit. Ce s-a întâmplat cu Dumnezeu ca scut al său? Sau trebuie să înţelegem ideea de Dumnezeu ca scut al nostru într-un mod diferit? De ce anume ne promite mereu Dumnezeu că ne va ocroti? (Vezi 1 Corinteni 10:13.)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.2 Scutul tău – st5 Copii ai făgăduinţei

Despre autor
-