Views

Maria Badea & Marius Stancu „5.2 Ruperea primei peceţi (st5 Cele şapte peceţi)”

Duminică, 27 ianuarie – Ruperea primei peceţi

1. Observă cuvintele-cheie comune următoarelor trei pasaje. Ce ai descoperit de aici despre semnificaţia primelor patru peceţi? Apocalipsa 6:1-8; Leviticul 26:21-26; Matei 24:1-14

Evenimentele corespunzătoare celor şapte peceţi trebuie înţelese prin prisma blestemelor prevăzute în legământul Vechiului Testament, exprimate prin termenii „sabie”, „lipsă de pâine”, „ciuma” şi „fiarele de pe câmp” (Leviticul 26:21-26). În Ezechiel 14:21 sunt numite „cele patru pedepse grozave” ale lui Dumnezeu. Prin aceste pedepse care cad asupra celor necredincioşi, Dumnezeu urmăreşte să-i conştientizeze pe cei din poporul Său de starea lor spirituală, să-i mustre când nu sunt credincioşi legământului. El doreşte ca ei să rămână treji în timp ce aşteaptă revenirea lui Isus.

Există asemănări şi între primele patru peceţi şi pasajul din Matei 24:4-14, unde Isus a explicat ce urma să se întâmple pe pământ. Cei patru călăreţi sunt simboluri ale evenimentelor prin care Dumnezeu îi ţine pe cei din poporul Său pe calea cea bună, amintindu-le că lumea aceasta nu este casa lor.

Apocalipsa 6:1,2 este un pasaj simbolic care vorbeşte despre victorie. El ne trimite cu gândul la Apocalipsa 19:11-16, unde Hristos apare călare pe un cal alb, conducând armatele cereşti în ultima bătălie din istoria pământului. Albul, simbolul purităţii, este de regulă asociat cu Hristos şi cu urmaşii Lui. Călăreţul are un arc şi primeşte o cunună, imagine din Vechiul Testament (Habacuc 3:8-13; Psalmii 45:4,5). Călăreţul care „a pornit biruitor şi ca să biruiască” poartă coroana biruinţei – în greceşte: stephanos (Apocalipsa 2:10; 3:11).

Scena primei peceţi descrie începerea răspândirii Evangheliei la Cincizecime şi a extinderii împărăţiei Sale în perioada apostolică, care corespunde cu mesajul către biserica din Efes (Coloseni 1:23). Dar mai sunt încă multe teritorii în care nu s-a ajuns şi mulţi oameni de adus la Isus până la biruinţa finală de la revenirea Sa.

Să nu uităm că, dacă suntem cu Hristos, suntem de partea învingătorilor, indiferent de situaţia noastră prezentă!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cele-sapte-peceti/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

5.2 Ruperea primei peceţi (st5 Cele şapte peceţi)

About The Author
-