Views

Maria Badea & Marius Stancu „5.1 Introducere în studiul 5 (st5 Cele şapte peceţi)”

Textul de memorat: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!” (Apocalipsa 5:9,10)

Apocalipsa 6 continuă scena din capitolele 4 şi 5 de la momentul în care Hristos a luat sulul pecetluit şi a recâştigat ce s-a pierdut prin Adam. El Se pregăteşte apoi să rupă peceţile sulului şi să ducă la bun sfârşit planul de mântuire.

Cincizecimea a marcat începutul răspândirii Evangheliei, prin care Hristos îşi extinde împărăţia. Ruperea peceţilor se referă la propovăduirea Evangheliei, începută la Cincizecime, şi la consecinţele respingerii ei. Ruperea peceţii a şaptea coincide cu finalul istoriei lumii.

Apocalipsa 3:21 ne oferă cheia semnificaţiei celor şapte peceţi: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Capitolele 4 şi 5 ne vorbesc despre biruinţa lui Hristos şi despre înălţarea Sa la tronul Tatălui, iar capitolul 7 despre biruitorii din faţa tronului lui Hristos. De aceea, capitolul 6 este despre poporul lui Dumnezeu aflat în procesul de obţinere a biruinţei spre a putea sta cu Isus pe tronul Său.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatoarele link-uri:

http://www.7adventist.com/studiu/cele-sapte-peceti/

http://ellenwhiteaudio.org/ro/istoria-mantuirii/

5.1 Introducere în studiul 5: Cele şapte peceţi

About The Author
-